Kîtabê Alî Aydin ÇÎÇEKî “LÊL” 2014 de weşanxaneyê vateyî ra weşanîyayo. Denîz GUNDUZî edîtorîya nê kitabî kerdo. Edîtorî ra teber mîzanpaj û redaksîyonê kîtabî zî kerdo. Fotrafê qapaxî Minife YILDIZHAN hadre kerdo. Fotrafê qapaxî de yew çila esta û fotraf zaf balkeş û serkewte yo. Çimkî no fotraf mana dano hîkayeyê kitabê Lêlî. SekeNa çila mîyanê hîkayeyan de yew qehreman a û ciwîyena.Wexto ke merdim hîkayeyê nê kîtabî waneno, çila yena xeyalkerdîş.

Nuştox Destpêkê kitabî de ca dayo qismêkê kitabê Oğuz ATAYî “TUTUNAMAYANLAR”. Kitab 80 rîpel o û mîyanê kitabî de 11 hîkayeyê kilmî estê.Nameyê hîkayeya yewine “Lêl” nameyê xo dayo kîtabî ra. Lêl hîrê rîpel a.Qismêkê hîkayeya Lêlî ra:

Kekil no çi lêl o nîya tarî yo, nîya serd o ez têde bîya vîndî. No çi lêl o mi anceno zereyê xo…

Hikayeya diyine zî “Rêştike” ya. Rêştike çar rîpel a. Alî Aydin ÇÎÇEKî sereyê hîkayeye deca dayodeyîra dewrêş babayî. Na hîkaye de seke deyîra Dewrêş Babayî û deyîra maya qehremanî yewbînan reyde reqis kenê.

îstanbul , Îstabbul, Îstanbulo xirabin o

Qilêrin o, teyrûtur tey halên nêvirazeno
 îstanbul , Îstabbul, Îstanbulo xirabin o

Girs o,feqîr û bêkesê xo nêqedîno.

Hikayeya hîrêyine zî “Çerçî” ya. Hîkaye şeş rîpel a. Nuştox na hîkaye de qala kelecanê gedeyan kerdo.Wexto ke çerçî yeno, gedeyî sey perperikan perrenê. Seke na hîkaye hîkayeya gedeyîyê ma heminan a.

Çerçîîîîîî, çerçî ame çerçîîîîîiî.

Hîkayeya çarine zî “Domanê Warwayî” ya. Hîkaye di rîpel a.

Domanî sîya tuyêre de. Cinîke sîya banî de. Kutik zereyê mereke de.

Hîkayeya pancine “Jan” a. Goreyêmi zerrîya nê kitabî Jan o. Jan hîkayeya yew agêrayîşî ya.

Off, offf!!! No çi tofan bî ame ma ser. Xwezîla her çî heyan îta ju xeyal bîbîyêne. Ju xeyalo derg…

Hîkayeya şeşine zî “Çila” ya. Nuştoxî  serê na hîkaye de zî ca dayo şîîrê Îhsan ESPARî. Na hîkaye de zî çekuyê şîîran ziwanê qehremanan de reqesîyenê. Qehremanê na hîkayeyewinî veng dano çilaya xo:

Çilaya min a delale,

Ti ver bi çimeyê xo veşena û reqesîyena

Û ez zî janê birîna xo rê nalena û qedîyena

Hîkayeya hewtine  zî “Barkerdiş” a. Hîkaye new rîpel a. Badê ‘barkerdîşî’hîkayeya “ Derman”yena. Derman 6 rîpel a. Hîkayeya newin zî “Milaketa Tavûse” ya. Ez zaf tesîrê na hîkaye da menda. Nuştoxî na hîkaye ezîdîyan ser o nuşta. Mergê lajê êzîdî…

Yew mezele sîya yew dare de. Mezele ser o yew cinîka û yew xortêde tîtal. Mezele de yew lajêko delal hewno xorîn de yo, yew lajeko des û new serrî. Kela mezela lajêkî ra porê sîya yo munite zixm ameyo girê dayene. Porê sîya û derg verê sura vayî de…

Hikayeya desin zî “Qartîboz û Dimkundêzî” ya. Hikaye di rîpel a. Nuştox Alî Aydin ÇÎÇEK hîkayeya Kutiko Sûr reyde kîtabê xo qedînayo.

 ALÎ AYDIN KAM O?

Alî Aydin Çîçek, serra 1984 de Gimgim de dewa Emerade ameyo dinya. Hetanî lîse Gimgim de wendo. Unîversîteyê Duzce de qeydê xo viraşt labelê seba ke wezîfeyê xo yê eskerîye nêardo ca heqê wendişî dest ra ameyo girewtene. Serra 2009 de ÎHD yê îstanbulî de duştê mîlîtarîzm û mecburîya leşkerîye de Redê xo yê Wijdanî eşkera kerd.

Alî Aydin Çîçek 2003 ra nat Îstanbul de ciwîyeno. Gama ke dezgeyê UNESCOyî derheqê rewşa vindîbîyayîşê lehçeya zazakî /kirmackî de rapor vila keno, o zî keweno binê tesîrê nê raporî, Enstîtuya Kurdî ya Îstanbulî û Weşanxaneyê Vateyî de verî derse gêno, dima o bi xo dersa ziwanî dano. 

Hîkaya ey a bi sernameyê “Xêx”î 2009 de musabeqaya hîkaye û şîîran a des û hewtine ya Huseyîn Çelebî de xelata dîyine girewte. Dima, musabeqaya fiqrayan ke keyepelê Zazakî.Netî organîze kerde, fiqraya ey a bi sernameyê “Şima Teskere Nêdanê, Dewlete Dana” xelata juyîne/yewine girewte. Reyna, 2010 de, musabeqaya hîkayan a Abdullah Duranî de hîkaya ey “Mar” xelata mansîyonî cêna. Û musabeqaya hîkaye û şîîran a des û heştine ya Huseyîn  Çelebî de zî şîîra ey “Xatir” xelata juyîne/yewine girewte. Çîçek, reyî zî endamê jurî yê Xelata Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî bî. Şîîr, nuşte û hîkayeyê ey Toplum ve Kuram Dergisi, kovara Vate,kovara Şewçila, Tîroj,Kovara W û rojnameyêNewepelî û welat Verrojî de weşanîyayî.

Eserê ey ke weşanîyayê:

1- Teberik (Hîkaye), Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul, 2010

2- Sayê Marû (Estanikanê Xinis û Tekmanî), Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul, 2012

3- Lêl  (Hîkaye), Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul, 2014

4- Kürtçe (Kırmancca/Zazaca) Dil Kartları,Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul, 2016

5-Xof  (Hîkaye)  Weşanxaneyê Vateyî, 2021

6- Antolojiye Şiirane Kırmancki (Zazaki) Weşanxaneyê Vateyî  2016

7- Dewres (Estanikane Erzingani ra), 217

8- Pepûk Estanikanê Dêrsimî Ra, 2023

9- Di Reng û Vengê Gimgimî: Cemalê Dursî Û Xıdırê Başî, 2024

10- Deyîrbaz û Şaîrê Gimgimî Dewrêş Baba (1938-1999), 2024

11- Şaîrê Gimgimî yo Vîndîbîyaye Sılê Musî (1889-1952), 2024