Peynîya nê hewteyî de Amed de hetê Endamê perwerdeyê Fakulteya Edebîyatî ya Unîversîteya Mardîn Artukluye Doç. Dr. Nurettîn Beltekîn ra bi nameyê “Îran ra bi Kirdane: Koçê Zazayan" ser o semînerêk yeno dayene.

Endamê perwerdeyê Fakulteya Edebîyatî ya Unîversîteya Mardîn Artukluye Doç. Dr. Nurettîn Beltekîn, roja şeme yê 30 adare ser mewzuyê “Îran ra bi Kirdane: Koçê Zazayan" DÎSA de semînerêk dano.

Semîner hetê  Enstutîya Cigêrayîşanê Sosyal û Sîyasalî (Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enst-DİSA) ra yeno tertîpkerdene.

📍30 Edar Şeme 
⏱Saet: 14 00
📌Ali Emiri 1. sk Nüyap Plaza no: 27

Disa