Bi Zazakî yewna kitabê şîîran ameyo vilakerdiş.

Weşanxaneyê Nûbiharî kitabê Cuma Ali Karamanî yê şîîran çap kerd 

Kitabê bi nameyê "Vila Koyûn" kitabêkê şîîran o kitabê şîîran yê nuştoxî yo verîn o.

Kitabî ra şîîrê "Vila Koyûn"

Vila Koyûn 

Vila koyûn, gula barî
Bê tu dunya şewa tarî
Ez tenî mendû bêwarî
Qelbê mi ken zarî-zarî
 
Ti mi ra zaf kewta dûrî
Hesîr çimûn mi xor-xorî
Derbay mi zaf kewta xorî
Rinda m′ ti qay şîya dûrî
 
Vila koyûn, gula barî
Bî derbay mi biker darî
Şew-roj ez ken qîrî-nalî
Ti key yena gula barî
 
Vay′ payîz´ rişnen pêl darî
Dost eqreba bîy sey marî
Tûn însûnî zaf xidar î
Inî sey kutikon har î