Çene çene / Zeynep Kiliç

Çene çene çene çene çena min a delala mi, 
Çena mi awe berda ax dilo cîgera mi vêsena
Ez nika se bikerî kamî rê (bi)vajî derdê cîgera mi zof giran o

Çena mi awe berda ax dilo cîgera mi vêsena
Ez nika se bikerî kamî rê (bi)vajî derdê cîgera mi zof giran o

Le lemine le lemine derdê cîgera mi zof giran o
Le lemine le lemine derdê cîgera mi zof giran o

Hîris û heştî yo ma rê, ma rê seran (ra) şîya wo derdo
Hîris û heştî yo ma rê, ma rê seran (ra) şîya wo derdo
Hard û asmen bêro (ra) zon cîgera mi to rê qeseyî bikêro

Ez nika se bikerî kamî rê (bi)vajî derdê hardê Dersîmî zof giran o
Ez nika se bikerî kamî rê (bi)vajî derdê hardê Dersîmî zof giran o

Le lemine le lemine derdê hardê Dersîmî zof giran o
Le lemine le lemine derdê hardê Dersîmî zof giran o