Enwer Yılmaz

Ez nê rojan de çend rey înternet ser ra raştê çend xeberan ameya ke zaf eleqê mi antê. Ez xo bi xo fikrîyaya. Xeberan de vajîyeno ke qezaya Çolîgî Darahênî de xeylêk esrar hetê cendermeyan ra amo tepiştiş.

Semedo ke hema esrar war de yo, nêameyo arêdayîş, yanê xam o sey leme hêgayan de yeno tepiştiş. Xora bêro xelisnayîş zî rayîran de yeno tepiştiş. Baronê esrarî toreyanê esrarî erzenê kiftanê ciwananê betalan û ciwanî benê qûrbanê nê gureyî. Semedo ke ciwanî zî qayîlê rayîrê rehetî ra bibê wayîrê pereyan nê îşî qebûl kenê. Mîyanê eqrebayanê ma de çend ciwanî estê ke tu eleqê înan nê îşan de çin o la bîyê qûrbanê baronanê esrarî.

Xora sey verî zî nîyo cezayê esrarî zaf giran ê. Zemanêk yeno mi vîr 2-3 serran de ti vejyêne. La nika mabênê 10-15 serran o cezaya esrarî. Cezayî tewir-tewir ê. Mîyanê hêgayî de lemî bê cîya, ti bar bikerî berî cîya ti biroşî cîya to. Tabî ez tena nimune dana, şima îna çîyan ra dûrî vindêne. La merdim çiqas zî dûrî vinderî to dî ti pê hesyayê ke merdimêkê to pê esrar amo tepiştiş. Yan zî çend merdimê to rîyê esrarî ra zere de yê.

Heyfê mi ciwananê ma ra yeno. Bêçareyî ra kunê mîyanê nê gureyî. Xususî herêma Licê û Darahênî de her keye ra çend kesî kewtê mîyanê nê gureyê pîsî mîyan. Dewan de erdê ma yê bimbarekî pê ramitişê esrarî heremîyayê. Emser tay keyeyan de tay merdimê seke bîyê har, her ca de esrar ramitê.

Xususî dewanê Darahênî de no kar zaf beno. Tay merdimê xo rê nê karî kerdê mesleg. Ciwanê ke şinê dewe zî konê mîyanê înan esrar ancenê. Eke merdim Darahênî de yew cigêrayîş biko mîyanê ciwanan de bivîno ke belkî se ra pancas ciwanê ma esrar ancenê.

Darahênî de, dewanê ci de hema her keye de qûran esto. Zaf keyeyan de qûran aliqnayî yo.  Nimaj esto, roje esto. La no esrar çi yo! Seke mi cor de va, heta nika (emser) 5-6 cayan de mîyanê hêgayan de xeylêk esrar amo tepiştiş. Beno ke hetanî peynîya serre bi tonan esrar bêro tepiştiş. Temam feqîrî esta, kar-gure çin o ma fehm kerd. La hetêk ra şarê ma xo sey “dîndar” name keno, nimaj, roje esto la hetêk ra esrar!

Mi çîke fehm nêkerd. Helal û heram senî têdir benê mi fehm nêkerd! Çend eqrebayê ma estê serra dûwês aşmî esrar ancenê. La hetêk ra zî nimaj kenê! Eke ti persayî no çi yo? Vanê, cayê her diyan cîya yo.

Semedê çareyî ganî herêma ma de îmkanê kar-gureyî bibê. Ciwanê ma betalî ver bêçareyî ra kunê mîyanê nê îşî. Eke îşê her kesî bibo, feqîrî çin bo ez texmîn kena kes do nê îşanê pîsan nêkero.

La çîyo ke sereyê mi de ca nêgêno no yo. Hetêk ra esrar hetêk ra îbadet û dîndarî… Û cayo sey Darahênî de…. Û şar û dewlete xo rê temaşe kenê.