Yew welatî Xarpêt ra şi Dêrsim û uca de marêko 2 metre û maranê tewr jehrinan ra yewêk  dî. 

Welatî Aytaç Aytemur semedê gêrayîşî şi kaleya Dêrsimî Pêrtage. La uca de raştê marêko 2 metre ame û ame zanayîş ke mar, 15 maranê ke Tirkîya de est ê û tewr jehrinan ra yew o ame.

Aytemur pê delefonê xo yê destan demêk marî qeyd kerd. Mar badê verê çiman ra bi vîndî.

Aytaç Aytemur wîna behsê vînayîşê xo yê marî kerd. 'Ma semedê gêrayîşî şîbî Pêrtage Ma pê tekna şîy Kaleya Pêrtage. Ma zanêne uca de marî estî. Ma raştê nê marê xişnî ameyî. Ma zerarêk nêda ci destûr da wa şêro. 

#Dersim