İbrahim İnanç Yıldız / Zazakî News

Mîyanê Sûrî yê Dîyarbekirî de firinêka sîmîtan esta, 100 serrîyo ke eynî ca de sîmîtan virazena. Xebitnayoxê firine Mustafa Gündüz vano ke “Her kes bi serrano ke ma şinasneno. Tehmê sîmîtanê ma destê ma de yo.”

Mustafa Gündüz  Mîyanê Sûrî de 21 serrîyo ke pa birayê xo firina sîmîtan xebitneno. Labelê firina bi nameyê “Palu” de 100 serrîyo ke sîmîtê Dîyarbekirî virazîyenê.  Mustafa Gündüz 10 serrîyo ke dest bi karê viraştişê sîmîtan kerdo. Wextanêk karê viraştişê sîmîtan de çiraxîye zî kerdo û dima bîyo weste. Serra 2003î de pa birayê xo xo rê îmalatxaneyê sîmîtan akerdo. Nika sîmîtî îmalatxane de 6 lîra ra yenê rotiş. Dezgeyan ser de zî 7.5 lîra ra hetanî 15 lîra yenê rotiş.Sîmîtê Dîyarbekirî tewr zaf arayîye de yenê werdiş, labelê her wext de zî yenê werdiş û hetê şarê Dîyarbekirî ra zaf yenê heskerdiş.

Qijtîya xo de dest pêkerd, badê bi weste

I M G 8146

Gündüzî Zazakî Newsî rê qisey kerd ûda zanayîş ke o 10 serrîya xo de firina ke verê keyeyê ey de bî de dest bi gure kerdo û wîna va “ Ez uca de çend serrî xebitîyaya. Ez badê cû verê asinkarêk de xebitîyaya. Atolyeya asinan ya birayê mi estbî. Ez verê ey de xebitîyaya. Birayê mi badê cû firina sîmîtan akerd. Mi ra va, bê hetê mi de bişuxul. Nika zî ma pîya na firine akerda. Ma badê milkê na firine zî erîna. Ma serra 2003î ra nat tîya de xebitîyenê.”

“Tahmê sîmîtanê ma zaf weş o”

Günüzdî da zanayîş ke nê sîmîtê Dîyarbekirî zaf namdar ê û wîna dewma kerd. Tahmê sîmîtanê ma zaf weş o. Her kes ma nas keno. Ma serê sibayî saete hîrê de firina xo akenê. Ma verî mîrê xo alewenê.  Eke mîrê ma bi hadre ma erzenê serê dezgeyî. Heta ke ama xo ma firina xo de adir wekenê. Demêk badê ma dest pêkenê sîmîtanê xo erzenê mîyanê adirî û pewjenê.  Mişterîyê ma qismêk yenê firine de gênê qismêk zî estê ma benê dikananê înan.”

I M G 8284

Gündüzî da zanayîş ke na firine zaf verîn a û wîna va,“ 100 serrîyo ke na firine tîya de ya.  Şar tîya zano xora. Nameyê aye Firina Palu ya. Sîmîtê ma fabrikasyon nîyê. Sîmîtê kuçeyan ê. Coka nê simîtî tena bi destanê ma virazîyenê. Sere ra hetanî peynî bi destê westeyan virazîyenê.”

“Ma sey verî qezenc nêkenê”

Gündüzî îzah kerd ke s y verî qezencê înan baş nîyo û wîna dewam kerd. “Qezencê ma de kêmîye esta. Labelê se bibo zî ma nê karê xo canêverdenê. Çimkî no karê ma yo. Raşta cî her çî zaf bîyo vay û hetê erînayîşî ra şar zehmetî anceno. Tena ma ney, pêro firindarê Dîyarbekirî tengîye de yê nika. Şarê ma çiqas şino beno feqîr. Şar nêeşkeno debara xo biko. Ayra ma zî na tengîye ra zirar vînenê. Şar sey verî nêeşkeno sîmîtan zî biewro. Ma verî 6-7 torbe  sîmîtî rotêne. Labelê nika ma eşkenê encex 2-3 torbe biroşê.”

I M G 8305I M G 8277