Domanê ke Beledîyeya Dêrsimî ra kursê muzîkî û tembûre girewtî, Meydanê Seyîd Rizayî de hunerê xo pêşkêş kerd. Domanan mêmanan rê kilamî vatî.

Domanê ke Beledîyeya Dêrsimî ra kursê muzîkî û tembûre girewtî, semedê şayîya peynîya serre Meydanê Seyîd Rizayî de konserêko qij da. 

Şarê Dêrsimî eşeqeyêko rind mojna konserî rê. Mêmanan dommanan de kilama ‘Narê’ pîya vat.