Ozcan Yılmaz

Weçînayîsê beledîya rê serî, asmî/mengî vêrdî ra, mendî rojî!

Ekrem Îmamoxlî yo ke reîsê beledîya ya pîl a Estemolî yo motazê (mûhtace) reyê Kirmancû no.
Henî/winî motaz o ke honde serî qedenayî Estemol de Kirmancî newe  doz kerdî, hona nika di-hîre çekûyî kirdaşkî miseno…

Nika kî ci rê ju lawik/deyîr a kirdaşkî arda hure. Vane “Ekremo, Ekremo, nîya ro, henî yo…”
Îmamoxlî 2019 de kî sayîya Kirmancû de ser kewt û beledîya gurete. Zaferê xo ra dime kî maneyê zîyaretê nezaketî de şî ve/bi Amed. Ju portreya Atatirkî berde reîsa HDPyê Kayapinarî Kezban Yilmazê rê kerde halete.

Îmamoxlî 2019 de çimê Kezban Yimaz e kerdî ve roştî. Hala vindere na raya ke beledîya bicero kamî rê çi keno halete. 

Vane General Zengî ra pers kerdo vato ti kî endî namzed a, sîyaset zonena, no çi hal o, no sene qese wo, Îmamoxlî na raye portreya kamî ano dano ci?”.  
Generalî vato “têw aqilê mi karê nînû ser nêsono. Son û sodir qalê Dersîm kene vane sendromê Stockholmî, sendromê nêzon çikî, nika kî eve xo  kewte ra înû dime, Haq ci rê şîren bikero, hala vindere ci ra çi xêr vînene”! Vato “xora portreya Reşît Galîbî menda, na raye kî aye bîyaro berco ve vile. Beledîya ke gûrete kî vaco wes a lawika sima, şîren a sedaya sima, raya verê ma kî endî xêreser vînema reqis û govendê sima!”.