Fuat Yaman

Nameyê dewa ma Kelxasi ya. Hênîyê dewe ma zaf ê. Wexto verê mîyanê dewa ma de hênî zaf bî. Hergû mehle de yew hênîyo rind, awe xo xûş-xûşnayêne. Gama ke yew merdim, cinî yan zî yew doman uca ra bivêrayêne nê hênîyan ra awa xo şimitêne. Gama ke kam awe biwerdêne; yew duaya erjeyaye fekê xo de tim hedre kerdêne.

Ez nê duayanê merdimanê pîlan ra, goşanê xo nêeşkayêne bîgira. Duaya tewr başe "rehmet bîyero, kam no hênî dayo viraştiş se. Begûman wext vîyart, dinya bedîlêya heme çî bi bêtehm, pîl bî kalik, doman bî, pîl û pîlê ma zî bîyê kalik. Hênî ameyê kewtê zereyê keyeyan, dadê  awe bedîlêyay heme çî kewt têmîyan. Dar û daristanî bêawe mendê.

Nika merdim nêeşkeno ke zerê dewe de yew hûta awe biwero û yew duaya erjeyaye biwano. Hênî pêro pesayê bîye hûşk. Nika mîyanê dewe de kes têşan bibo, gune ey, hey wax! bigêro yew tas awe nêeşkeno qirikta xo ra warko. Na mesele mi çi ra va şima rê? Ez qayîl a ke bala şima bianca ziwanê ma yo belengazî ser. Ziwanê ma zî  sey hênîyê dewe ma verê xuş-xuşeyêne. Ez tersena ke ziwanê ma yo erjeyaye zî roj bîyero, sey hênîyê dewan bibo huşk. O wext şima bigerê yew qazme û yan zî huye şima rê yew feyde çin o. O wext qehirneyîş zî pere nêkeno. 

Coka ma Kurdan vera yew şero zehmet qewimîyayo. Tewr verên ma ganî wendiş û nuştiş bander bibî. Naye ra pey ma xo bidê ziwanî ser, nika wextê xelet û rastê vicînayîş nîyo. Şima ra çi yeno se binusî û biwanê.  Eke na mesela ser o ma nêfikirîye ziwanê ma sey hênîyanê dewa ma bibo huşk. Ney, ma ser o bixebîte beno ke ziwanê ma do xo bixelisno.