Kitabê Alî Aydin Çîçekî yo newe "Şaîrê Gimgimî yo Vîndîbîyaye SILÊ MUSÎ (1889-1952)" Weşanxaneyê Vateyî ra vejîya.

Daşinasnayîşê kitabî wina yo:

Goreyê zanayîşanê fekkîyan ê ke ez ci ra musaya Silê Musî Gimgim ra, dewa Şema ra yo ke dewlete nameyê ci vurno kerdo Taşliyayla. Serra 1889î de ameyo dinya û serra 1952yî de Gimgim de, dewa Şema de dinyaya xo vurnaya. Wexto ke merdo, 80-90 serre bîyo. Mezela xo nika dewa Şema de ya. “Silê Musî esas Xiran ra wo, Dêrsim ra. Dêrsim ra Xiran ra şîyo Şema. Esasen xalanê mi ra wo. Xirancik o.” Nameyê Silê Musî yo resmî Süleyman Dostoğlu yo. Mus (Musê Çarekî) nameyê pîyê ey o. Silê Musî yew cinîke de zewicîyeno ke nameyê ci Fat (Fatma) ya. Goreyê tayê zanayîşan, nê zewajî ra yew kêneka xo bena. Labelê no zewaj zaf dewam nêkeno.

Fate bado Mezra Zerdî ra Alîyê Alê Seydî de remena. Fate ra dima Silê Musî reyna nêzewejîno. Memedê Alîyê Selîm Axayî derheqê Silê Musî de wina vano: “Pantolî kerdêne pay, pantolê xo teng bî, pûçê xo teng bî. Hênî kincanê tengan ra hes kerdêne. Zayif bî, zaf zayif bî; pirnika xo jî tayê çewte bîye, çime xo jî nîya belikî bî. To ke qayîtê ci kerdêne huyayîşê to amêne, o qarîyêne.” Reyna, “… Çê ma de [Silê Musî] meyman bîyêne û kilamî vatêne. Pîyê mi ci ra pers kerdêne ey jî cewab dêne. Zaf alîm qesey kerdêne, zaf baqil qesey kerdêne. Zanitêne se cewab bidero. Meleyê kurmanca, meleyê bêrtija tewr nişkîyêne lewê ey de vajê vîq. Yaw lewê peyayanê pîlan de bîyo pîl, zeka xo jî bîya, baqil bîyo çi gureto kerdo qafike... Kar-mar dest ra nîyamêne. Feqîr bî, hênî ca bi ca, çê bi çê çerexîyêne, non-mon, ron dêne arê berdêne xo rê potêne werdêne. Bonêde xo bî, xo rê yê bonê xo de vinetêne. Teyna bî.”