Weşanxaneyê Vateyî ra yew kitabo newe, kitabê gêrayîşî yê Aydın Baturî "Bîngol e Hezar Gol e" ame çapkerdene.


Daşinasnayîşê kitabî wina yo:


KOYÊ BÎNGOLÎ

Ressam Mehmûd Celayîrî rojêk telefon akerd mi û va; Ez ameya, nika ha Kurr (Dikme)2 de ya. Denîz Gunduzî ma dehwetê Gimgimî (Varto) kerdî, ma şinî, ti zî bê ma pîya şo. Mi va: Problem çinyebo ez yena. Va; Ma heyverî şinî Gimgim dewa Denîzî, uca ra zî ma vejîyenî Koyê Bingolî. A şewe ma ko de manenî. Wextê vejîyayîşê tije de ma şînî temaşayê vejîyayîşê tîji kenî. Roja ke mi va, a roje nîmrojî ra pey ez şîya Kurr. Mehmûd û yew embaza yi uca de bî. Mi uca ra ê girewtî, ma Kanîreş (Karlıova) ser ra şîyî dewa Uskura (Çaylar) ya Gimgimî. Uskura dewa Denîzî ya û dewêka gird a. Dima ez musaya ke merkeze a mintiqa ya û nahîye ya. Denîz û maya yi keye de bî. Ma werê xo werd û çay şimit. Denîzî va; Yew embazê mi esto, ware û Koyê Bîngolî rind nas keno. Ma yi zî xo dir benî. Embazê yi Erkan Demirtaş bi. Mudeyêk ra dima Erkan ame, ma hadirîyê xo kerd. Denîzî tayê kolîyî, batanîyeyî, kincê qalinî û yew zî tifing girewt xo het, çimkî beno ke ko de heşî, vergi, yan zî çîyêkê bînî bivejîyê ma vera.

Şan seata 19:30 de ma niştî otomobila xo û ma ameyî dewa Qerxepazarî (Kargapazarı) ya Kanîreşî. Uca ra ma hetê raştî ser tadîyayî û kewtî yew raharo stabîlîze. Şewe tarî bî û zaf cayan de çatrayîrî vejîyeynî ma vera, labelê Erkanî raşta zî rahar rind zanaynî. Yew çend cayan de kewt tereddüt, labelê wareyan de bêrtîjî bibi, amebî ware. Ma înan ra bi pers raharo raşt ca kerd û bi no şekl ma dewam kerd.