Qezaya Çolîgî Çêrme (Yedisu) de 3 rojîyo ke ceyran çin yo.

Rîyê bêceyranî ra şarê Çêrme zehmeyêk pîl vînenê.

Çêrme de bi resmî 2 hezar tenî cuyenê û şar 3 rojîyo ke bêceyran o.

Semedo ke wa îdare bibo 2 jenarotörî erzîyay falîyet la ê zî bes nêkenê.

Şarê ucayî îzah keno ke, çend rojîyo ke bêceyran ê, kes înan dir eleqedar nêbeno û wazeno wa îdarekarî înan rê çareyêk bivînê.

Nêzanîyeno ke çi wext do ceyran bidîyo Çêrme.