Resul Yildirim

Dinya ha yew şîyayîşî de ya û herkes goreyê rayîrê xo gamanê xo erzeno. Ge ge însanî vazdanê ge ge peyatî şinê ge ge zî cayê xo de ronişenê no zî goreyê rayîrî ra û goreyê êyê ke rayîr de şinê bedelîyeno. Merdim est o rayîrî de xo sey yew berpirsîyarî vîneno û baranê giranan dano xo paşt ro, merdim est o zî seke mecburê nê rayîrî yo û qet xemê ey de zî nîyo seba ey ne bar dano paştê xo ro ne zî xem keno. Nê her di tîpê însanî mîyanê heme sîsteman heme dînan heme fikran heme îdeolojîyan de est ê.

Feqet êyê ke berpirsîyarî danê xo paşt ro û rayîrî de vazdanê timûtim ha verê çiman de yê û mîyanê hemrayîrîyanê xo de biqîymet û bierj ê. Mesela Tirkîya de çepgîrî zaf ê labelê sey Denîz Gezmîşî tay ê, mesela Tirkîya de muslûmanî zaf ê labelê sey Metîn Yûkselî tay ê, mesela Tirkîya de ateîstî zaf ê labelê sey Îlyas Salmanî tay ê, mesela Tirkîya de teblîxkarê îslamî zaf ê labelê sey Remezan Xoceyo Dîyarbekirijî tay ê. Û nê însanî timûtim vernîyê hemrayîrîyanê xo de fikir, îdeolojî yan zî dînê xo teblîx kenê û goreyê xo ra raştan nîşanê însanan danê.

Eke vate ca de bo merdim eşkeno vajo xo fîda û qurbanê doza xo kenê. Nê xoverdayoxî ge ge mîyanê xoverdayîşê xo de bi rûmet û bawerîya ke ê pê kenê mirenê ge ge zî heta kalbîyayîşê xo xoverdanê û badê mirenê. Mesela Denîz Gezmîş seba doza xo bi mehkûm û badê tepşîya. Hema vîstûpanc serre bi ke darde bi û wefat kerd. Heskerdoxê ey her tim ey bi weşîye yad kenê. Reyna Metîn Yûksel, bawerîya ke ey kerdbî ey ra vatêne ver bi zilmî de xoverbide û vîyeyê xo çewt mekere. Metîn Yûksel seba baweriya ke ey kerdbî hema vîstûyew serrîyê xo de ver camîya meşhure yê Îstanbulî Camîya Fatîhî de kişîya. Heskerdoxê ey, ey sey şehîdî yad kenê ey rê rehmet wanenê. Sey Îlyas Salmanî zî heta pêynîyê cuyîya xo zî doz û fikrê xo vatê û serê bawerîya xo de ame wefat kerdene. Heskerdoxê ey zî ey bi weşîye yad kenê. Remezan Xoceyo Dîyarbekirijî zî malûmo ke hema newe ameyo kiştiş û rojaneyê herkesî de yo. Sade hemrayîrîyanê ey ra ney, heskerdoxanê ey ra ney ma heme însanan ra eşnawenê ke ey rê rehmet wanenê û bi weşîye yad kenê. Her hete û fikir ra însanê ke ehlê wijdanî seba kiştişê ey xemgîn ê û kiştişê ey şermezar kenê. Zafaneyê însanan zî vanê o bi şêhîd û qetilkerdoxanê ey rê lexnet varnenê. 


Esil mesela ena ya ke Remezan Xoceyo Dîyarbekirij sênî heskerdişê hende însanan arêda? Qetlê ey de destê kamî est o? Yan zî qetilkerdişê Remezan Xoceyo Dîyarbekirijî de seba çi nameyê Tarîqatan vêreno û Remezan Xoce rexneyanê xo yê Tarîqatan ser o raşt o yan ney? Ez wazena serê nê persan de tek bi tek vinderî û heta ke zimanê mi tadêya qetlê Remezan Xoceyo Dîyarbekirijî rê xemgînîya xo bîyarê ziwan û qetilkerdoxanê ey rê lexnet bikerî. 

Persa yewine: Remezan Xoceyo Dîyarbekirij sênî heskerdişê hende însanan arêda???

Tîya ra belkî 9 yan zî 10 serrî verê ez hema newe şîyêne ûnîversîte û o wextî mi Remezan Xoceyî eşnawitbi, vîdeoyê ey medyaya sosyalî ser o dîbî feqet mi rî bi rî ey nêdîbi. Rojêk ez yew embazê xo reyde şîya Camîya Kebîr, mi hew dî Remezan Xoce vêjîya û derûdorê xo de însanan rê tayê mijaran de qalî kerdî. Wexto ke însanî vila bîyê ez û embazê xo û Remezan Xoce ma têna mendê. Hema lingan ser o ma tayê qisey kerd. Remezan Xoceyî va "eke persê şima est ê kerem bikerêne? Ena game weş nîyeno mi vîre ma çi persayê labelê ey hetê Camîya Kebîre ra malûmat dayê ma. Badê qalê Ziwanê Erebkî û Tirkî kerd û va "ziwanê erebî de zaf heb çeku est a ke ziwanê Tirkî de ver bi aye çeku çin ya û seba ey mealî tam manaya Quranê Pîrozî nêdanî." Biraştî zî Alimî vanê ke Meal Quran nîyo. Seba ke o wext ez newe newe ziwanê kurdkî nuştiş û wendiş musayêne mi va "wina ya. Ez zî newe newe ziwanê kurdkî musena û açarnayîşî manaya raştî nêdanê." Nê qiseyanê ma yê serê lingan ra pey ma yewbînan ra xatir waşt û cîya bîyê. O ke mi Remezan Xoceyî de a roje dî Remezan Xoce însanêko vêşî kelecan bi lez qisey kerdêne û qet merdim ey ra aciz nêbîyêne. Yew îçliko kan û pantolêkê qumaşî yê gewrikî serê ey de bî. Citayêk solê erfetnayeyî û yew dîmena belengaze xo nîşanê merdimî dayêne.  

Xora însanan seba enê halê ey ey ra hes kerdêne çunke no wexto ke însanî dînî biperane roşenê û tonika xo de çarnenê de wina yew merdimo semîmî heskerdoxan arêdano. Ma wina ewnîyenê derûdorê xo ra êyê ke eyro serê dînî ra sîyaset kenê, êyê ke serê dînî ra bazirganî kenê, êyê ke serê dînî ra wayîrê koşk û konaxanê weşikanê pêro bi cilanê xo yê weşikan û bi heskerdoxanê xo keyf û sefa de yê. Serê sibayî ra heta şanî ne yew zalimî rê vengê xo vejenê ne zî yew zilmî eşkera vanê. Sey şeytananê bêziwanan estikanê şarî kocenê. Êyê ke şêxê tarîqatan, êyê ke wayîrê cemaetan, êyê ke wayîrê komele û rêxistinanê ma ewnîyenê ke heme meseleyan goreyê sîyasetmedaran û desthilatdaran tadanê. Vejîyenê bernameyanê televîzyone vengê muzîkê fonî yê bihîs reyde edebîyatê xapênayîşî kenê û bi heqîbeyan peran gênê. Labelê Remezan Xoce dewrê nê sextekaran de yew piranê nanî rê besê xo ard û dînî qet ver bi belengazîya xo de nêkerd pere. Ne yew paşt girewt lobîyêk ra ne zî lobîyêk rê bi hetkar heta ziwanê ey tadêya goreyê fikr û zanayîşê xo qalê îslamîyeta xasi kerd. Eyro senî ke herkes mecbûr nîyo bibo muslumane herkes mecbûr nîyo fikranê ey qebûl zî bikero feqet herkes mecbûr o ke na cumleya heq vajo "ey dîne nêrot, dîne nêkerd pere û xo sey tayê alimanê roteyan yan zî şêxanê sexteyan nêkerd binê minetê zaliman." Heta roja mergê xo zî seba rizqê xo xo rê disbehî rotê û vîyeyê xo yew rê çewt nêkerd.

Bi ziwanê Dîyarbekirî yo xas û şîroveyê xo yê taybet teblîx kerd. Yew merdim teber ra ey bidîyêne û badê zî goş bidayêne ey fehm kerdêne ke o yew Evdalê Ellahî yo, heq vano heq qebûl keno. Melayê ke heq nêvanê û heq dima nêşinê, înan dima nimaj nêkerdêne. Serokan ra heta parsekan, seba ke xo aîdê û encamê cayê ke nêdîyêne asan asan rexne kerdêne. Camaetî yan zî partîyî ey rê eynî bî seba ey çi raştbi ey rîyê însanan ra vatêne. Xêycê îslamîyetî qalê yewna fikrî nêkerdêne û axir zî serê nimajî de hizurê Rebbê xo de, şahîdîya Rebbê xo de şi rehmet. Ha enê heme seba heskerdişê ey besbî û însanan ey ra hes kerd. Êyê ke ey ra hes nêkerd zî biwijdanê xo ey rê rehmet wend. Ganî ma herdem ey bi weşîye yad biker. 

Ez wina zî vajî însanê ke sey Remezan Xoceyî yê herdem û her ca de, kam fikr û îdeolojî yan zî dîn de beno wa bibo ganî hertim heskerdişê şarî arêbidê. Çunkê nê tewir însanî nişanê ma danê ke fikir, îdeolojî û dîn serê mal û milkê dinya de yê. Merdim wexto ke xo fîdayê doza xo kerd ganî merg zî bido xo vera ke Remezan Xoceyî zî yew roportajî de va "ez xo fîda kena."


Persa diyine: Qetlê ey de destê kamî est o???

Merdim bi rehetîye eşkeno wina vajo ke Tirkîya de êyê ke heq vanê yan yenê kiştişî, yan ferman beno ke terorîstê yan zî erzîyenê zindanan. Qedera heqvatoxan na dewlete de enê yê. Yan gere ti hiş bibê yan zî ti nê çîyan bidê xo vera. Û yewna çî yo muhîm zî est o ke êyê ke wazenê herdem her çî destê înan de bo tim bi monikî/nimitkî guranê xiraban anê însanan sero. Însanan biters û bi riziq birnayîşî xo rê kenê xizmetkar. Yew xebere est a vana ke "Emerîqa emerîqa ra girdêr a" yanî emerîqa yew dewlet a feqet bi kerdene û fîtnekarîya xo ha serê heme rîyê erdanî de ya. Tirkîya de zî wina yo yanî Tirkîya yew dewlet a feqet bi kerdenê û dek û dolabanê xo Tirkîya ra girdêr a. Seba ey Tirkîya de "Dewleta Xorîne" est a. Kiştişê însanan înan rê sey çerezî yo û nê çerezî ra vêşî texm gênê. Remezan Xoce zî seba ke kerreyî eştê tayê kesan bi çerezê na Dewleta Xorîne û kişîya. Verê kiştişê ey de tayê tarîqatî ke ne dîn zanê ne ehlaqê dînî zanê ne zî Ellahî zanê, vîdeoyanê xo de Remezan Xoceyî kerd sey yew nîşangehî û çimê însanan de sîya kerd. Reyna zî seba ke şarî hal û hewalê nê tarîqatan zanayêne sade êyê ke zir cahîlê înan ra bawer kerd. Hema kam kelawe û cube dano xo ra xo medyaya sosyalî de sey şêxî vîneno, ne Quran zano ne zî Sinet. Eke nê her diyan bizano zî goreyê zewq û menfeetê xo kaşkeno kîşta xo. Welhasilî Remezan Xoce sey nê tarîqatan rê vatêne ke ha pirrî xurafeyanê û raşt zî vano seba ey nîşangehê qismêk însanan de bi. Eke eyro raşta ra zî tarîqatan wina kerdo zî ez bawer kena çunke o ke şêxê xo sey Allahî vîno seba ey cîhad zî keno. Yew çîyo ke zaf muhîm est o ke tarîqatî eyro mîyanê dewlete de sey daîreyê mîtî şixulîyenê. Vejîyenê telvîzyonan nameyê însanan danê û înan kenê nîşangeh. Eke dewleta Xorîne no tewir yew rewş ra xo rê firset veto û Remezan Xoceyî kişto, badê zî na mesela tarîqatan ser de bimano ez reyna bawer kena çunke na dewlete de zaf çîyê winayîn bîyê. Mesela Hrant Dînk bi destê kamî kişya? Ma bi kilmî eşkenê vajê ke dek û dolabê ke ha ma ser o qewîmîyenê Remezan Xoceyî qetil kerd û serê tarîqatan de gumanêk verada. Xora çi wextî Tirkîya de tayê kesî biwazê ters dekerê zerrîya însanan, mîyanê însanan ra êyê ke yenê zanayîş û heskerdiş bi kiştişêko mechul mirenê. 


Persa hîrêyine: Qetilkerdişê Remezan Xoceyo Dîyarbekirijî de seba çi nameyê Tarîqatan vêreno û Remezan Xoce rexneyanê xo yê Tarîqatan ser o raşt o yan ney???

Mi corî de va û ez reyna vajî eyro tayê tarîqatî sey daîreyê mîtî şixulîyenê û televîzyonan de kamî ra hes nêkerê danê nîşangehê dewlete. Remezan Xoceyî de zî ma dî ke tayê tarîqatan medyaya sosyalî de seba Remezan Xoceyî vatêne; mecnun o, meczup o, Selefî yo, rayîr ra vejîya yo û.s.n. Roja ke Remezan Xoce ame kiştişî fekê herkesî de nîşadayîşê tarîqatan estbi û aqilê însanan de ecêba tarîqatan ey kişto yan ney. Eke înan Remezan Xoceyî çimê însanan de nêkerdêne sîya û ey ra nêvatêne rayîr ra vejîyayo, selefî yo, mecnun o belkî ma zî nika tarîqatan ra qisey nêkerdêne. Feqet ez wazena tîya de seba çi Remezan Xoceyî tarîqatî rexne kerdê û tarîqatan zî Remezan Xoceyî ra va ke rayîr ra vejîyayo. Nika ma tayê mijaran ser ro biewnî hela Remezan Xoce rayîr ra vejîyayo yan tarîqatî û Remezan Xoce rexneyanê xo de heqdar o yan ney.

Resulê Homayî rojêk yew sahabeyî reyde qisey keno labelê ferq keno ke sahabe seke terseno yan zî vêşî beno kelecan Resulê Homayî vano ke "meters! Ez lajê, Qureyş ra cinîya ke nano wişk û pîyanz werdêne ya." Yanî Resulê Homayî hem tîya de ters û kelecanîya ey kêmkeno hem zî verê ey de xo pîlî nêvîneno. Cuya Resulê Homayî ça rewşa Tarîqatan ça. Tarîqatê ke ma hema sade serê medyaya sosyalî ser o vînenê, înan şêxê xo kerdo sey Homayî. Eyrê sejde kenê, sey kutikan lewenê, xo derg kenê şêxê înan serê înan de payanî şino. Heta yew vîdeo de înan şêxê xo kerdo yew ode û mûrîdê înan şinê pey camekanî ra ewnîyenê ey ra. Yeno zanayîş ke vanê zereyê xo de çîyêko xirab mevîyarnê badê zerrîya şima waneno. Goreyê Quranî ra mucîzeyê ke Homayî dayî însanan ra teber qet kes nêeşkeno zerrîya însanî bizano. Ha şima rê xurafe ha şima rê tarîqatî.

Reyna ma eşkenê vajê ke hetê îbadetan de Resulullah vato ke sey mi bikerêne. Wexto ke sahabeyan sey ey nêkerdo Resulê Homayî înan ra cigirîyayo sebebê enê zî seba ke herkes goreyê aqilê xo ra îbadetan nêweledno. Heta Resulê Homayî hedîsan de vano ke "kam ma ra pey yew çî yo newe vejo, o çî ey ra qebul nêbeno." Yan zî vato ke "heme Bidatî ha delalet de yê." Bidat o çî yo ke dîn de çin yo û bi destê însanan badê dekewto mîyanê dînî yo. Wexto ke şare vano "tarîqat" ca de helqayê zikrî yena însanan vîrî. Zikir, name û sifatanê Homayî sero homayî ardişê xo vîrr o. Hemd û senayê Homayî kerdişo. Fîîlanê xo raştkerdiş, îbadetan zêde kerdişo. Yanî sey tarîqatan yew odeyo tarî de elbanê pirodayîş û hê hê hê vatiş nîyo. Wexto ke vanê hê hê xo vîndî kenê aqilê înan sereyê înan ra vejîyeno û enê ra vanê îbadet. Tu eleqeyê hê hê kerdişî û îbadetan pêra çin yo. Heta tayê vîdeoyan de ma vînenê xo hewananê danê erd ro, seke aqilê înan perra yo hereketan kenê. Qismêk tarîqatî şîş dekenê pizeyê xo ra û nêşermayenê vanê no îbadet o. Ha şima rê tarîqatî ha şima rê xurafeyî.

Yewna nimune zî ma eşkenê vajê ke tarîqatî şêx û melayanê xo dekenê sey peyxemberî heta seke car car dekenê serê peyxemberî, dekenê Homa. Vanê kam tarîqatê ma de bo ne pers ne îmtîhan dîrek şino cenet. Labelê Resulê Homayî wexto ke yew sahabe mireno cinîya ey vana ke "çi pîrozî to rê ti şinê cennet." Serê na cumle Resulê Homayî vano ke "ez peyxembera la ez nêzana sebeno bi mi." Ma na dîmene ra vînenê ke tarîqatî ne goreyê Quran ra qisey kenê ne zî hedîsan ra. Goreyê nefsê xo qisey kenê û zirr cahîl ê. Mesela yewna nimune ke nê tarîqatî zirr cahîlê şêxanê înan ra yewe vano ke ez murîdanê xo dekena zereyê qutîya kibrîtî bena cenet. Ez persena goreyê kam ayet ra goreyê kam hedîs ra ti nê însanan dekenê qutîya kibrîtî û benê cenet? Yewî vatêne ke "eke ti eşkenê însanan berê cenet qey ti înan nêdekenê qamyon ti înan dekenê qutîya kibrîtî" la cewab çin yo çunke zûran keyeyê înan xerepnayo. Heta rojêk Resulê Homayî keynayê xo Fatma ra vano ke "ti qet nêvajê ha babîyê mi peyxembero, ez zî nêeşkena to bixelesnî." Yew kîşt de peyxemberê nê dînî vano ke ez nêeşkena çîyêk bikerî kîşta bîn de yew rayîrî ra vejîyaye vano ez eşkena şima bixelesnî. Eke merdim na mesela yew herî rê qisey bikero her fehm keno la nê tarîqatan fehm nêkerd. Sey mêşinan sere dekenê têmîyan û yewê gêjî dima xo erzenê adir. Ha şima rê tarîqatî ha şima rê xurafeyî.


Pêynîyê peyînan de ma eşkenê vajê ke Remezan Xoce bi destê kamî ame kiştişî eyro zelal nîyo la helbet rojêk zelal bo yan zî hesabê ci bimano axrete. O bi hal û hereketanê xo heskerdoxî arêdayê û însanê bê wijdanan ra teber herkesî rê bi nimune. Senî doza xo ra bawer kerdêne o tewirî zî merd, Înşalah axrete de zî o tewir ganî bibo. Hetê Tarîqatan ra zî rexneyanê xo de biheq bi. Merdim mîyanê tarîqatan ra nêeşkeno bidat û xurafeyan ra vêro. Remezan Xoce zî nê xurafeyî ardê ziwan, deynê xo bi ganê xo da û nîşanê ma da ke Ellahî ra vêşêr îlah çin yo. Ellahî ra vêşêr yew heb îlahî qebul nêkerd û hertim zî va. O şi heqîya xo ma tîya de mendê la rayîrê herkesî vindergeya mergî ro vêreno. Heq qiseykerdiş deynê herkesî yo û ganî ma zî raştan vaje. Ma na mesela de vînenê ke dewrê faîlî mechulan nêqedîyayo û ha dewam keno. Ma qatîl û paştgîrê qatîlanê ey rê lexnet varnenê. 


06.02.2024