Mihemed Kurdî

Emrê her şarêkî qandê/hendê emrê ziwanê înan o, heta ke ziwanê şarêkî est bo o şar zî do est bibo la eke ziwanê şarêkî vîndî bibo o çax o şar zî do vîndî bibo.

Bêgûman her şarî bi ziwanê xwu est ê, ma Kurdî zî bi ziwanê xwu yê kurdî est ê. Yanê heta ke ziwanê ma kurdî est bo, şarê Kurd zî do est bibo. La belê seba ke ma bieşkê estbîyayişê xwu yanê ziwanê xwu bipawê, ganî tutê ma zî ziwanê ma bizanê, seba ke tutê ma bizanê zî, ganî bi ziwanê xwu perwerde bibê.

Belê seke şima zî zanenê perwerdeya bi ziwanê binyadî/dayîke heqêko xozayî yê pêro şaran o, la çi heyfo ke dewleta tirkiya eno se serre yo ke şarê Kurd nê heqê xozayî ra mehrûm verdayo. Komara tirkiya roca ke awan bîya ra heta nika bi polîtîkayanê asîmîlasyonî galeyî/hêrişê ziwanê ma keno û wazeno ke ziwanê ma çînê bikero, înan zî baş zanê ke ziwan estbîyayişê şaran o.

Prosesê Dersê weçînitî 

Dersê weçînitî serra 2012'î de bi bidilyayîşê qanûnê bingeyî tirkiya de bîyo yasa, mîyanê enê dersanê weçînitî de zarawayê kirdkî /zazakî - kurmancî zî est ê. Gorê nê yasayî wendekarê ke pola 5,6,7,8' î de wanenê, eşkenê mîyanê dersanê weçînitîyan de zazakî û kurmancî biweçînê, eke her wendegeh de 10 wendekarî eynî derse biweçînê, perwerdeya a derse eşkeno bêro dayîş. Coka ma veng danê şarê xwu wa dersa Kurdî (zazakî/kirdkî-kurmancî) biweçînê. 

Belê helbet ma pêro zî baş zanenê ke hewte de tena di dersî seba pawitişê ziwanê Kurdî zaf tay o la ancî zî ganî ma seba ameyoxê şar û welatê xwu nê heqî ra îstîfade bikerê û dersa Kurdî biweçînê. Ma veng danê rayedarî şayendeyê/hikumetê zî, ganî ziwanê kurdî (zazakî/kirdkî- kurmancî) sey ziwanê fermî yê dewlete bêro qebûlkerdiş û pêro dezgeyan de bêro xebitnayîş. Ganî perwerdeya bi ziwanê Kurdî (zazakî/kirdkî kurmancî) zî wendegeha despêkî ra heta zanîngehe mecbûrî bibo.

Eke ma seba tutanê xwu dersa kurdî (zazakî/kirdkî-kurmancî) biweçînê, ziwanê ma do aver şêro û wendoxê ci zî do zaf bibê. Zafbîyayişê wendoxê ziwanê ma, do tesîrê xwu weşanxaneyan ser o zî bikero, yanî do hîna zaf berhemî bi ziwanê ma çap bibê. Bi no qayde ziwanê ma do bibo ziwanêko pawitîyo. Coka ma şarê xwu yê erjaye ra wazenê wa seba tutê/domanê xwu dersa Kurdî (zazakî/kirdkî - kurmancî) biweçînê. Eno heqê ma yê xozayî yo, ganî şarê ma wayîrê nê heqî bivejîyê. Prosesê dersanê weçiniteyan heta 12ê aşma sibate dewam keno, na rey hêvî û waştîşê ma o yo ke şarê ma nê babetî ser o vinderê û estbîyayişê xwu bipawo.

Tutê/domanê ma siberojê welatê ma yê, Nara/Narey seba ke wa siberocê welatê ma bi kurdî bo û ziwanê ma zî gandar bimano,  bêrê ma pêro pîya  dersa Kurdî (zazakî/kirdkî -kurmancî) biweçînê û ameyoxa xwu bipawê. Xwu vîra mekerê pawitişê ziwanî pawitişê welatî yo.

07.02.2024 / Mêrdîn

E-meîl: [email protected]