Dara Zerde a ke herêma Sêwregi  Golagird de ya raştê eleqeyêko hewl yena û her roj mêmanê aye estê.

Şaro ke teber ra seba Dara Zerde yeno, sey darêka bimbarek miqatê ci beno û tayî zî bawer kenî ke binê Dara Zerde de zerrnî estî.

Xususîyetê na dare no wesar de pelê ci zerd ê, amnanî kesk ê, zimistan î sûr ê. Her çiqas tira vajîyeno “Zerde” zî eke şima amnanî şêrî pelî kesk e, zimistan şêrî pelê aye sûr ê.  Dara Zerde famîlyaya daranê Mazêran ra yew a û vajîyeno ke 200-300 serrî ya.

Şarê Sêwregi semedo ke na dare bimbarek dîyo, nêbirnayo, nêverdayo wa kes bibirno zî. Nika, xususî mewsimê wisarî de hezaran kesî yenê binê dare de xo rê fotografan ancenê, uca de boya xo danê û peyser şinê.

Whatsapp Image 2024 04 23 At 11.30.36

 Hgfbh657676Thfhgft67867

Fotograf: Müjdat Gizligöl