Zerrweş Xodî

Gama ez filman temaşe kena bêhemdî rolê karekteran ra ewnîyena û ez verê xo de kirîtîk kena ke rolê xo de karekterî çiqas serkewte yî. Yan zî rolo ke ez temaşe kena de çiqas hîsê kaykerdoxî resenê min. Hetê bînî ra ez çiqas nuşteyê senarîstî û çiqas mudaxaleyê derhênerî temaşe kena. Merdim yew ganî yo, ciwîyeno, hîs keno, wayîrê yew fikrî û îrade yo. Merdim çiqas eşkeno xo nêsawo rolî ke o kaykeno. Senarîst û derhêner çiqas eşkenê rolî bidî merdimî ra. Fîlm de, merdimî xo ra bixelesinî û tena înan serê rolê înan ra biresin vernîya temaşekerdoxan. Tîya de pradoksêke peyda beno û hîrê
hetê nê paradoksî estî; Senarîst, Derhêner û Kaykerdox. Yew rol esto û hemberê nê rolî de hîrê ganîyî estî.

Yew rol û hîrê fikrî. Rol bi destê senarîstî beno awan. La derhêner gorê herekîyayîşê fîlmî mudaxale keno û rolê nuştekî de çend çîyan bedelneno. Hetê bînî de kaykerdoxî zî wayîrê yew fikr, hêz û hesî yî. Ê zî rolî bi hawayêke ciwîyenî û rih danê ci. Mîsal, yew sekansê fîlmî de yew merdimî cayêko dalde de resenî pê( pê resenî). Senaryo de karekterêk xaful o. Hayeyê ey ameyîşê karekterê bînî ra çinî yo. Coka senarist wazeno ke karektero yewin matmendî bo. Seke ameyîşê seke karekterê dîyinî nêpawe bo. Derhêner zî wazeno ke karektero yewin nêpawe bo la waşte bo; hîsanê xo de paweyê karekterê dîyinî bo. Hetê bînî ra zî kaykerdoxo yewin zî wazeno hîs bido karekterî.  O wazeno wa karekter bi awir û hîsdayîşanê xo karekterê dîyinî kaşê nê cayî bikero. 

Gama qunaxê karekteran dest pê keno na rewşe zehf dîyar nîya, la averşîyayîşê qunaxî de qiseykerdişê mabenê înan beno kûr û qalî benî zede. O wext rewşa babeta ma xo dana teber. 

Senarist karekterî ra xafulî paweno. Xafulîya sey hewayê şermî ramneno û dewam keno. Qiseyanê averşîyayîşan de karektero dîyin wazeno nêzdê karekterê yewinî bibo û mabenê înan de qewêmîyayîşî bivirazîyî. Derhêner zî wazeno karektero yewin xafule bo la tayê çîyan zî bipawo. Wa hewesê ey bibo; texmîn bikero û zehf xam nêmano. Xo herekîyayîşê nizdîbîyayîşê karekteran de vera bido. 

Hetê karekterî ra zî, karekter gama rolê xo ramnena seke o bi hîsanê xo karekterê dîyinî biano xo û ey rê nê rayirî bikero hereket keno yan zî wazeno wina bido hîskerdişî. Tîya de hîrê waştişî estî. Kamcîn waştiş giranîya xo dano serê waştişanê bînan û nîşanê temaşekerdoxî beno, bedelêno.

Beno ke paradoks, hîsanê subjeyan de sey dilemma xo nîşan bido. Na dilemma hem senarist hem derhêner hem zî karekterî betelnena. Yew vatiş yêno vatiş; beno ke çîyêko şima qalî kenî û hemberê şima fehm keno cîya bo. No semed ra şima qalî çi kenî se muhattabê xo ra bipersî. Wa muhattabê şima vatişanê şima tekrar bikero. O wext fehm beno ke muhattabî çiqas ra çiqas fehm kerdo yan zî vatişê to hetê manadayîşê muhatabê to de yêno çi mana. Tîya de çîyo balkêş no yo ke gama senarist, derhêner û karekter karê xo de serkewte bibî û cerebnayîşê înan zî zêde bo, ê weştir eşkenî heqê nê karî ra vecîyî û nê tewlêhevî çareser bikerî.