Bi ameyî zimistanî koyê welatî bi vewra sipîye yenê xemilnayîş. Zimistan her çiqas zehmet o zî vewra sipîye mîyanê şarî de sey pakîye, debîyayîşê çimeyanê awe û vera nêweşîyan derman zî yena vînayîş.

Bajaranê herême ra Dêrsimo ke hetê tebîetî ra zaf rindek o de zî vewra emserî ya verêne vara koyan ser. Vewra ke Dêrsim de varena hetanî peynîya wisarî koyan de manena û oksîjenêko hewl dana dorûverê xo. 

Dêrsim de sey her serranê verênan vewra verêna emser zî kewta koyanê Munzurî ser.