Weşanxaneyê Roşna ra hîrê kitabê neweyî weşanîyayî.

Weşanxaneyê Roşna kitabê Maaruf Ataoğlu & Hüseyin Turhallı, Astorê Terqnayeyî (roman) Serwet Akkaş, Vindîbiyayiş (roman) Roşan Lezgîn, Ez û Vate (nuşteyî) yew hewe de çap kerdê. 

Kitabo yewin roman o, 294 rîpelî yo. Yew romano biyografîk o,  Meselaya romanî serra 1925 ra dest pê kena. Badê ke dewa Dara Hênî Girnos yeno veşnayiş û qetilkerdişê şarê sivîlî destê pê keno Girnos ra Mehmedîyê Remezanê Hecî Heyderî û waya xwu Gule dewe ra vejîyenê, koyan ser ra qelibîyenê şinê Silîvan, uca ra zî şinê heta Beyrûd. Çend serrê badê, gama ke ageyrenê, şinê dewa Kanîreşî Hacîyan de xwu nimnenê. Muxtarê Hacîyan, Gule lacê xwu rê wazeno, keynaya xwu Omna zî sey bedêlî dano Mehmedî. Bi serran badê pey, verî Gule, dima zî Omna heme serebutanê xwu tornê xwu Marûfî rê qisey kenê. Maaruf Ataoğlu zî badê ke firsend vîneno, enê serebutanê xwu Hüseyin Turhallıyî rê qisey keno. Bi teferuat behsê kalikê xwu Mehmedî, pîrika xwu Omna, ema xwu Gule keno, behsê heyatê xwu zî keno. Hüseyin Turhalı enê qiseykerdişî defterê xwu de not keno, dima sey roman nusneno. 

Maaruf Ataoğlu & Hüseyin Turhallı, Astorê Terqnayeyî (roman), Weşanxaneyê Roşna, Diyarbekir, 2023, 294 rîpelî

Kitabo diyin yê Roşan Lezgînî yo: Ez û Vate, 144 rîpelî yo. Eno kitab di qisman ra yeno meydan. Qismo verîn de çar nuşteyî estê. Roşan Lezgîn enê nuşteyan de xebata viraştişê ferhengê Tirkî-Zazakî yê Grûba Vateyî bi kilmîye tenkîd keno. Qismo diyin de zî hewt nuşteyî estê. 

Roşan Lezgîn, Ez û Vate (nuşteyî), Weşanxaneyê Roşna, Diyarbekir, 2023, 144 rîpelî

Kitabo hîrêyin zî roman o, Serwet Akkaşî nuşto, 104 rîpelî yo. Meselaya ke biya babeta romanî yew dewe de vîyarena. Serwet Akkaşî yew heyato trajîk ke qedera babî û lajî û tornî de tekrar beno û peynîya xwu bi vindîbiyayiş qedîyeno nîşan dano. Eke merdim bi yew awiro felsefîk biewnîyo, wazenê kes, aîle yan zî komel bo, gama ke heyatê xwu bi îradeyê xwu nêcûyo, merdim bi zanayiş heyatê xwu îdare nêkero, peynî vindîbiyayiş o.

Serwet Akkaş, Vindîbiyayiş (roman), Weşanxaneyê Roşna, Diyarbekir, 2023, 104 rîpelî

Wayîrê Weşanxneyê Roşna û edîtorê enê hîrê kitaban Roşan Lezgîn Blogspotê xo ser ra derheqê kitaban de êna vano; "

Ez tiya de wazena di kurmancanê ma rê sipasî bikerî. Verî kek Îbrahîm Xelîl Baranî rê, çimkî ey qapaxê kitabê mi Ez û Vate sey dîyarî û bi hîsanê paştgirî wina hunerane viraşt. Ancî ez Diyar Turanî rê û hevalê ma yê mişterek Abdulah Soysalî rê zî zaf sipas kena ke qapaxê her di romanan sey paştgirî keremê zerrîya xwu ra viraştî. Ez gereka tim îfade bikerî ke destpêk ra nat temamê xebatanê min ê hunerî, edebî û kulturî de kurmancanê ma bi hîsîyatê neteweperwerîye tim mi rê paştgîrî kerda.  

Peynî de ez enê zî bi samîmîyet vajî. Tercumekerdiş û raştkerdiş û redaktekerdişê enê her di kitaban de ezîyeto ke mi ant, nuştişê kitabê mi ra vêşêr bi. La ez zaf keyweş a ke miyanê hende karûbarî de ez eşkaya enê hîrê kitaban amade bikerî û biweşanî. Wa edebîyatê ma rê xeyrin bê…

Malumatê kitaban, nuşteyî û şîroveyê kitaban Blogspotê Roşan Lezgînî ra ameyê girewtiş.