Enwer Yılmaz

Emser keyeyê ma ra zî zaf kesî semedê Hecîbîyayîşî şîyî Mekke. Zemanêk milet semedê şîyayîşê Mekke xo Dîyanetî rê qeyd kerdêne. La kewtêne dore û bi serran dore nêamêne înan. Heta ke emrê zaf kesan a dore de vîyartêne û dore nêamêne înan ke şêrê bibê Hecî û wefat kerdêne. Zaf merdimê ma estbî ke xo Dîyanetî rê qeyd kerdbî û  dore nêameybî înan û dinyaya xo bedilnabî.

Di serrî yo ke şîrketê taybetî estê û milet bi rehetî pê înan şi bîyî Hecî. La emser Dîyanetî înan gerre kerdî, hukmatê Erebîstanê Sûîdî înan tepiştî û zafê înan peyser ameyî Tirkîya û welat. Axirî merdimê ma ke pê şîrketî şibî çîyêk nêame înan sere û sax silamet resayê keyeyanê xo. Tabî wexto ke Dîyanetî înan gerre kerdî şîrket ê berdî cayêk uca de 10 rojî mendî û badê peyser şîyê Mekke.

Keyeyê ma ra Kekê mi, cinîya xo veyva xo, birarzayê mi û wayka mi şîyî bîyê Hecî. Ma de edet o wexto ke kesêk şinê Hec hem demê şîyayîşî de hem demê ameyîşî ma şinê înan zîyaret kenê. Wexto ke yenê ma rê awa Zemzemî xurmeyanê ke uca ra ardê îkram kenê. Semedo ke ma de Hecî zaf bî emser ma mirda xo awa Zemzemî ya bimbareke şimit û xurmeyî werdî. Wexto ke ma zîyaretî ra amêne keye zî xurmeyî eştêne poşêtêk û daynê ma ke ma xo dri berê keye.

Mi di rojî ma kulfetê xo Hecîyê ma zîyaret kerdî. Semedo ke qijê keyeyê ma bi ma en peynî şîyî birarzayê xo û cinîya ey ke bibî Hecî zîyaret kerdî. Uca de mêmanê bînî zî estî, ma yewbînî pers kerd, tayinan dir sohbet kerd. Sohbetê ma zafê xo Hecîyan û Hecîbîyayîş ser o bi. Keyeyê birarzayê mi de yew merdimê cinîya ey bibi o zî hetê ma ra bi. Nameyê ey Kenan bi. O zî hema yaşê mi ra bi. Wexto ke ma sohbet kerdêne kewtêne mîyan bê eleqe vatêne ” Tirkîya weş a, sey cenetî ya, miletê ma welatê xo rê xayîn o” Wexto ke wîna vatêne ewnîyêne zereyê çimanê mi ra. Ez ewnîyêne tira û mi sereyê xo çarnêne. Demêk vîyartêne ancî vatêne ” Tirkîya weş a, sey cenetî ya, miletê ma welatê xo rê xayîn o” La hewlîwela! No çira wîna keno? Demêk vîyartêne ancî vatêne ” Tirkîya weş a, sey cenetî ya, miletê ma welatê xo rê xayîn o”

Ey se kerd nêkerd mi çîke nêva. Mi xo bi xo va no bîyo gêj, aqilê ci perrayo se bîyo! Wexto ke warişt kulfetê xo girewt şi zî seke mi tacîz biko reyna va ” Tirkîya weş a, sey cenetî ya, miletê ma welatê xo rê xayîn o”

Ez a şewe zaf ser o fikrîyaya. Çira wîna vatêne? Çira wexto ke vatêne ewnîyêne çimanê mi ra.? Welhasilê Kelam mi çîke fehm nêkerd. Mabênî ra 2-3 rojî vîyartî ez şîya Mîyanê Sûrî û çend mi merdimê xo dîyî. Yewî mi ”Lîya Kenan vano mi a roje cayêk de Enwerî ra çîke pers kerdo la nêeşkayo cewabê mi bido” Mi va ” sey papağanî va, ” Tirkîya weş a, sey cenetî ya, miletê ma welatê xo rê xayîn o” ayra çi ne çîke fehm kerd ne zî çîke va. Xora ez ne mecbura ke çîke vajî.

Ez ameya keye yewna merdimê mi pê telefonî ez gêraya. Va ”Ya Kenan vano, mi Enwerî ra çend persî kerdî la cewabê mi nêdayo” Ez nêzana nê camerdî çira rika mi girewta. Derdê ey çi yo. Seke waştêne ez çîke vajî û ma bikewe minaqeşeyêko sîyasî. La zîyaretîya Hecîyan de çira wîna kerdêne? Nê zîyaretîyan de merdim zaf rey Hecîyan goşdarî keno. Ê zî behsê îbadetê xo, çi dîyê, çi werdê û senî şîyê-ameyê kenê.

Çi heyf ke rojêna sûke yewî va, Kenan vato Enwer nêeşkayo mi dir minaqeşe biko. Mi va ” Yaw merdim eşkeno Fîlozofê sey Kenanî dir serevejîyo. Ez ewnîyaya persanê zaf giranan û xorînan keno. Mi se kerd nêkerd çîke nêame aqilê mi. Semedo ke ez bieşkî cewabê ey bidî gere ez pêrûna kitabê ke na dinya de ameyê nitiş biwanî.”

Mêrik şaş mend, xora bawer nêkerd. Zana ke ez se vana. Mi da piro ez şîya. Mi xo bi xo va, wey Kenano çi zanayî....  To pê yew perse hende teşxele vet. Eke ma cewab bidêne to halê ma se bîyêne.

Û vatişê ey, persa ey a menşûre ” Tirkîya weş a, sey cenetî ya, miletê ma welatê xo rê xayîn o” aqilê mi de gêrêne.