Rêzefîlmê Game of Thronesî 2011 de dest pê kerd û 2019î de serê 8 sezonî ra dima final kerd. No rêzefîlm, serebutî ke dînyaya efsunî de qewêmîyenî ser o awan bibi. Rêzefîlm de serebutî bi hewayê çîyanê efsunî qewêmîyayîne û nê çîyî sey destan û efsane ameyîne nîşan dayîşî. Serebutê fîlmî mabenê parzemînanê xeyalîyan de vîyarenî û serebutî derheqê qezenckerdişê tehtê qiralîyetî de yî.

Rêzefîlm ke dest pê keno text destê qral Robert Baratheonî de yo. Robert bi plananê Cerseî Lannîster( Cinîya Robertî ya) yêno kiştişî. Dimayê Robertî ra text kewena destê Joffrey Baratheonî. Joffrey gorê çimeyanê fermî lacê Robertî yo, la rastîye de lacê Cerseî û Jaime Lannîsterî yo. Cerseî û Jaîme way û birayê yewbînan î. Joffrey binê tesîrê maya xo de maneno. Coka hukumdarîye bi hawayê nimitkî mîyanê lepanê Cerseî de ya. Dima Joffrey zî bi jehr yêno kiştişî û birayê ci Tommen beno qral. Tommen zî beno kurbanê kayanê saraye û xo kişeno. Na game ra dima text keweno destê keyeyê Lennisteran..

Heto bînî ra verê Robertî qralîyet destê II. Aerysî de yo. II. Aersî pîyê Daenerys Targaryenî yo. Nameyê ci yo bîn zî qralo bom o. II. Aers merdiman erzeno adir û veyşayîşê înan temaşe keno û bi nê xedarîya xo bîyo namdar. Jaîme Lannîster( Muhafizê Qralan o) II. Aerysî kişeno û Robert beno qral. Dimayê nê serebutî domanê II. Aerysî Daenerys û Vîsersî remenî, şinê Zinarê Ejdîyayî. Nê domanî dehwaya heqê xo yê serê textî kenî. No proses de Vîsersî mireno û Daenerys manena. No semed ra Daenerys dehwaya xo ramena. No proses de hîrê ejdîyayê Daenerysî benî. Sayeyê nê ejdîyayan bena namdare û seba şerê xo leşker kom kena. Vera vera ver bi Qesra Keje yêna û serê rayirê xo de çi qelayî estî înan ziyaret kena û bindestanê nê qeleyan dekena mîyanê hêzanê xo. Wayîrê nê bindestan zî yan kişena yan zî uca ra qewernena. Daenerys bi nameyê azadî dayîşî bena namdare. Daeneryse şina ça azadî bena uca. Ejdîyayê aye zî aye rê hetkarîye kenî. Bi no hewa Daenerys, John Snow û serdarê welatanê vakurî rê hetkarî keno û înan ê yê ke pê suran de yî ra xelesnena.

Dima verê xo danî qesra qizile. Qesra qizile de Cerseî esta. Cerseî hêzê xo kerde hedre û hêvîya hêzanê Daeneryse ya. Gama Daeneryse yêna bi hêzanê xo û ejdîyayê, hîrê ejdîyeyan ra yew ejdîya mendo, xo yêna. John Snow zî hetê înan keno. Ê pîya kewenê qelaya paytextî. Tîya şer dewam keno la dima leşkerî aman wazenî û xo danî dest. John Snow xodestdayîşê înan qebul keno, la Daenerys bi ejdîyayê xo kewena qela û qela bi adirê fekê ejdîyayê xo veyşnena. Qela kena welatê xirban verdena! Peynîye de cerseî û Jaîme zî binê xirbêk de manenî û mirenî. John Snow û Daenerys peynîya şerî de yênê têver û şer kenî. John Snow veyşnayîşê qela ra kehrêno û Daeneryse suçdar vîneno. Daeneryse zî şarî suçdar vînena û wina vana:

La înan hetê Cerseî kerd. Ma nêeşekenî xo bidî pêyê merhametî. Na dinyaya newî pê mi înşa bike.

No diyalog ra dima John Snow Deaneryse kişeno. Ejderya yêno. O vîneno ke Deanerys merda. Deaneryse rê berbeno, hêrs beno û texta asinêne bi adirê xo veyşneno. La heşê temaşekerdoxan de persa; O wext Deanerys çira qela paytextî veyşna û kerde xirbe? Mende.