Zerrweş Xodî 

Nuşteyê ma yê yewinî de ma derheqê rêzefîlmê Game of Thronesî çend malumatî dabî û peynîya nuşteyî de ma sebebê veyşnayîşê qela pers kerdibi. Nika ma wazenî derheqê nê veyşayîşî de çend fikran pare bikerî û sebebê fikran bidî şinasnayîş.

Deanerys û Cerseî îlanê şerî kenî. Hêzê herdê hetan benî rêze û şer dest pê keno. Şer de Deaneryse bi hetkarîya ejdîyayê xo zî şer de qezenc kena û peynîye de hêzê Cerseî aman wazenî. John Snow amanê hêzê Cerseî qebul keno û wazeno înan bigîro binê çimî. La Deaneryse bi ejdîyayê xo kewena qela û heta qesra qizile zî rijnena û veyşnena. Dimayê nê hereketê Deanerys John Snow wazeno şêro aye der qisey bikero, la hêzê Deaneryse îznê ci nêdanî. Uca de Snow fehm keno ke hêzê Deanerys bîyî fehmkorî û emrê Deaneryse ra nêvecênî. No semed ra Snow bi hewayêke şino êwana textî û uca de rastê Deaneryse yêno. Aye ra lawayî keno û wazeno ke Deaneryse şarê qela rê bêro rehme. La Deaneryse nêwazena bêro rehmê û rehmewaştişê Snowî zî bêmana vînena. Gorê aye bi rayo ke Snow nîşan dano ê do nêresê serkewtişê xo. Serê na hebe Snow bi nimitkî karda xo verê xo ra veceno û Deaneryse kişino.

Tîya de seba veyşnayîşê qela çend fikrî yênî heşê merdimî. Nînan ra yewe; Deaneryse bi jehrê hêzê qiwetî nêweş kewta û no semed ra bîya xidare. Merdişê merdiman nêno verê çimanê aye. Tena yew armancê aye esto ke hukmê xo rono û hukmê xo bipawo. Gorê nê fikrî cîyayîya Deaneryse û Cerseîye nêmanenî. Cerseî zî xedare bî û nêwaştişê hukmê xo yewêkê binî der pare bikero. O wext bedêlnayîşê hukumdarî keweno vernîya çî?

Fikro dîyin zî; pak kerdiş û birnayîşê hafıza(heşî) yo. Gorê nê fikrî Deaneryse zanena ke merdimî bine tesîrê hukumdarîya Cerseî de mendî û tîya ra tepîya hukmê başîye înan rê çîyêk îfade nêkeno. Ê musayeyê zordarîye yî. Coka Deaneryse hewce dîyo ke merdiman azanê kanan ra pak bikero û bi azanê neweyan neslêko pak û baş awan bikero. Seba na hebe zî qetlê pîlan heq vînena. Deanerys verêke bimiro John Snowî ra nê fikre xo wina eşkera kena. Ma nêeşkenî bi rehme dinyayêke  başe awan bikerî.

No fikir tarîx de meseleya Hz. Musa nîşan dano. Gorê rîveyetan vacîyeno ke Homayî emr dayo Hz. Musayî ke, wa komela xo zilm û bindestîya Fîraunî ra bixelesino û înan çol de 40 serre bifetelêno. Sebebê naye zî neslê neweyî binê tesîrê bindestîya Fîraunî ra xelesnayîş o. Gorê plana Hz Musayî Yahudîyî 40 serre çol de fetelênî û dima ra doman û azanê înan ra neslêko newe dest pêkeno. No fikro ke ma cor de qalî kerd na mesela referans gêno. La rêzefîlm de ma pê hesênî ke tena merdimê pîl û kokimî nênî kiştişî, domanî zî yênî kiştişî û veyşnayişî. Heto bînî ra merdim senîn eşkeno zanayîş û musayîşê şarî bibedêlno. Hîkayeya Hz Musayî de zî kewmê Musayî reyna peyê bawerîyanê verênan şino.

 Fikro hîreyên antişê kokî yo. Pîyê Deaneryse Qralo Bomî merdimî veyşnayî û zilm ro merdiman kerdo. Ey hemwelatîyanê xo seba zewqê xo eştê adir û veyşnayî. Deaneryse zî keynaya ci ya. Qralo Bom binê tesîrê hêzê qralîyetî kewtibî na merhela û nika keynaya ci Deaneryse zî sey ci hukumdarîye kerde destê xo, aye zî sey pîyê xo kewena binê tesîrê hêzê textî.                                                               

* Mi nuşteyo yewin vera qizile de bi şaşî keje nuştbi.

No nuşteyê Game of thorons de qismo dîyin o.