Zerrweş Xodî

Derheqê medyaya civakî de çiqas rexneyî bibî zî, carna medyaya civakî de gêrayîş zî çîyanê başan veceno vernîya merdimî. Rast a zî medyaya civakî seba ke wextê merdimî bîla sebeb diznena û merdimî karanê muhîman ra eweknena, rexne heq kena, la ez nê rojan serê medyaya civakî de rastê di fîlman ameya ke mi medyaya civakî efu kerde.

Nê fîlman ra yew fîlmê ZER û yo bîn zî fîlmê XERÎBO ECÊB bi. Hetê babetan ra û hetê hereme ra her di fîlmî cîya eysenî, la zehfê hetan ra zî zehf manenî yewbînan. Ez wazena bi kilmayî derheqê her di fîlman de agahî bidî.

Fîlmê ZER, 21ê Nîsane 2017î de dekewto sînema. Fîlm 1s 53dk yo û tewrê fîlmî drama ya. Derhênerê fîlmî Kazım Öz o. Fîlm de Ahmet Aslan, Hakeigh Ciel û Füsun Demirel kay kenî. Fîlm de tewr verî karekterê Janî yêno daşinasnayiş. Cuya Janî tikî têmîyankewtî eysena. Jan binê tesîrê kulturê kolejî yê rojhelatî de yo. Rewşa dinya xemê ey de nîya. O tena roja xo tehne dano û dimanê zewkanê şehvetî de yo. Rojêk bapîrika ci yêna New York. Nameyê Pîrika ci Zer a. Zere nêweş a û lacê aye, pîyê Janî yo, aye ardo New York ke tedawî bibo. Nêweşxane de Jan verê Zere de maneno û mabenê înan de tekêlîyêke dest pê kena. Nêweşxane de Jan ferq keno ke Zere kurmancî zanena. Zere, Janî rê deyîra Zere vana. Jan mereq keno, no sebeb ra Zere qalê hîkayeya xo û waya xo kena. Na hîkaye zî sey estanikêke qalî kena. Yanî xo ra vecena. Dima, Zere mirena û Jan keweno dimayê deyîra Zere. No rayir de rastê zehf çîyan yêno. No rayir de ma zî pê Janî rastê keynayanê vindîbîyayanê Dêrsimî, rastê 38î ûsn zehf çîyan yênî. 

Fîlmê Xerîbo Ecêb (Gadjo Dilo), 1ê Tebaxê 1997 de kewto vizyon. Fîlm 102 dk yo. Nameyê fîlmî bi orjînalî Gadjo Dilo yan zî The Crazy Stranger o. Tewrê fîlmî; henek, dram, muzîk, romantikî yo. Derhênerê fîlmî Tony Gatlif o. Kaykerdoxê fîlmî; Romain Duris, Rona Hartner û Izidor Serban ê. Fîlm aîdê welatanê Romanî û Fransî yo. Fîlm bi ameyayiş dest pê keno û bi şîyayiş qedêno.

Ma sereyê fîlmî de rast yênê ke karekterê sereke Stephane, rojêka vewrêne de rayir de yo. O wazeno deyîrbaza Nora Lurca bivîno. Çunke pîyê Stephaneî merdo û arşîvê pîyê ey de deyîra Nora Lurca bi vengê aye esta. Pîyê Stephanenî na deyîre ra zehf heskerdo, coka Stephane wazeno wayîra deyîre bivîno. Seba na hebe kewto rayir, ameyo Romanya. No rayir de rastê Izidoreyî yêno. Izidore tena Romankî zaneno Stephane zî Fransizkî. Nêeşkenî yewbînan ra fehm bikerî, la reyna zî Izidore, Stephaneî ano keyeyê xo. Stephane demêke tîya maneno. Tîya de kulturê qereçîyan(dewa ma de no varyant yêno bikarardiş) nas keno. Înan der ciwîyeno. Ziwanê înan museno û înan de geyreno. Stephane, bi keyf mîyanê qereçîyan de ciwîyeno.

Proseso ke Stephane dewa qereçîyan de yo çend serebutî qewêmîyenî. Lacê Izidore bi îdîaya dizîkerdiş bi zor û pirodayişê hukmatî beno mehkum. Seba xoresnayîşê Nora Lurca, Stephane Izidore ra hetkarî wazeno. Izidore zî hetê Stephaneî keno û pîya gêrenî Nora. Stephane dewa Izidore de rastê Sabina yêno. Stephane û Sabina eşiqê yewbînan benî. Stephane dewa înan de û dewanê qereçîyanê bînan de vengan qeyd keno. Rojêke lacê Izidore Adrian heps ra vecêno û yêno dewe. Demêk ra dima Adrian dewanê Romanyan ra yewî kişeno û Romanyanijî êrişê dewa înan kenî. No êriş de Adrian veyşeno, mireno. Qereçîyê bînî remenî, şinî daristan. Peynîya fîlmî de Stephane dewa qereçîyan ra vecêno û şino. La o beno yewna merdim.