Fuat Yaman

“Xo vîr ra meke. Ez ewro est a, siba çin a. Nê qalanê mi û çekuyanê şarê xo, qet xo vîr ra meke.Beno ke ti qedir û qiymetê ziwanê xo nêvînê, a game rayîrê to beno şaş û ti xo mîyanê yew daristanê xeletî de nêvînê û rayîrê xo kenî vîndî. Biewnî leyîrê mi; Welato ke kî tede cîwîyenê, tena yew cayê cîwîyayîşî nîyo. Eynî wext de yew wendegehê na dinya yo. Ti her tim; na gore rayîrê xonîşan ke, çi wext to rayîrê xo ra vejîyayê, nê qalanê mi goşanê xo ra veje teber. Kam wayîrê ziwanêxo bivejîyo, destê Homayî reseno ey het. Ti tena bimanê zî qet rayîrê xo şaş meke. Ziwanê to sey awa zelale, wa fekê to ra birişo û vengê awe derûdorme bieşnawo.”

“Eslê xo înkar meke, eke ti înkar bikî, ti benî sey yew dara pûçe. Ti zî zanê ke herçiqas pêlê to kesk biasê zî, zereyê to tim pûç o. Nika xatir bi to.. Ez yew derwêşê koyan a. Ge -ge seba to ez yena, nê cayan.”

Merdimo xerîb, tayêna zî çi fekê xo de vajêya û ver bi koyan şi. Leyîrêk dima ewnîya; xo bi xo fîkirîya no merdimo xerîb, vatêne çi?