Fuat Yaman

Nameyê nê leyîrêkî, Firat bi. Firat ewnîya nê merdimê ecêbî ra.. Merdimo xerîb, şi hete koyanê berzan. No merdim kam bi, kamî ra bi? Fekê xo akerdêne û çina bivatêne her yew vateyê ey de meseleyêka muhîm dest pêkerdêne. Firat epey yew dem, çekuyanê nê merdimê xerîbî ser o fîkirîya, peynî de va; Ez nê merdimî ra zaf çîye bander bena. Ez zi do bena derwêşê koyan.

Rojî vîyartêne, her roje Firat bi eşq, cayo ke derwêş koyan dî bi, şîyêne uca. Labelê merdimo xerîb nêameyêne.

Yew qala merdimî kewt vîrê Firatî. Merdim vatêne " Kam wayîrê ziwanê xo bivejîyo, destê Homayî reseno ey het."

Firat zana ke; na qale de yew mana est bî. Çoka na qale ser o demêke fîkirîya, labelê nêzana kamî ra çi vajo. Badê ame vîr ke ey, dewa xo de yew pîrika zanaya bî. Cinîyêka jêhat û biaqile bî. Çîye ke kam yew gureyo tede çî nêvetêne, şîyeyêne na pîrike het û xo rê derman dîyêne.

Firat zî kewt rayîr şi pîrike het.

Pîrike, yew keyeyê kehenî de mendêne. Teber ra asayîşê keyeyî zaf balkeş bi.  Kes vatêne qey no keye wextanê verênan ra resayo dewrê ma. Berê nê keyeyî zaf gird b, wexto ke, keso ke biameyêne ver, tersî ver dest û lingê ci kewtêne têmîyan. Na pîrike tikûtena mendêne, kesê aye est bî yan çin bi kesî nêzanayêne, la şar zanayêne ke na pîrike zaf biaqile bî.

Firat bi ters ame berê girdî ver, toqmaqê ber di rey da piro û dima bi vengêyêko nizm veng da pîrike. Va " Pîreey, pîrey..."

Biwane... Dewrêşê Koyan-1