Resul Yidirim

Dinya ha şina ça? Ena perse dîroka însanî ra heta eyro bi mîlyonan, belkî bi milyaran însanî rehet vata. Ma zî perse, dinya ha şina ça? 

Eynî mana de nêbo zî yew manaya nizdî de Qur'ano pîroz zî vano ke, Fe eyne tezhebûn. Yanî hel û wezîyet verê çimanê şima de, heme çî aşkerayo, şima heme çî biçiman vînenê û bigoşan şinawenê reyna zî şima qey peynîyê xo tadanê û şinê? No şîyayîş şino ça?

Çi heyf ke kes zî nêzano na şîyayîş û ma, ha şinê ça. Labelê herkes zano ke vizêrî rindbi eyro ra û eyro zî rindo siba ra. Hema vîst û panc serrîyo peyîn de ma biewnî dinya ra yew roje zî bêşer û bêmerg çin ya. Ez vana qay tu wextî de însan hende nêbibi wexşî û hende dinya nêbîbî tarî. Hende xesûdey hende çimnebarey hende çimsurey… Seba çi? Tonika kefenî çin ya labelê çi heyf ma, kes zî nêewnîyenê mergî ra. Yew kîşt de însanî têşanî û vêşanî ver ro ha mirenê yew kîşt de zî zewq û sefa de yê. Yew kîşt de şer û tifingî qisey kenê yew kîşt de zî plajan de cinî û camêrdî yewbînan fetelnenê. Qey na heqê Homayî ya? 

Dîroka însanan ra biewnêne û bivînêne ne Roma pay ra mend ne Persî, serê dinya ra pank bîyê û şîyê. Ne Emerîqa manena ne zî Rusya çend seserrî badê, do dîrok înan xo vîrî ra bikero. Qewet qedîyeno, ciwanîye şina, dewlemendî vurîyena, sihet şino nêweşî yena, girdî mirenê qijî gird benê, serkewtiş bedilyeno binkewtiş destpêkeno welhesilî qet çîyêk sey verê nêmaneno. Pîlê ma vanê wêlîyan ra telî, telîyan ra wêlî kewenê. Kam xo Homayî ra bikero, bêhomayî maneno. Eyro êyê ke ha tarîde yê siba înan rê roje vejîyeno, êyê ke ha roje de yê siba dekewenê mîyanê tarîyan. Wa zalimî di reyî bifikirê ke siba zî est o. Wexto ke babîyê mi qijek beno û şino heywanan veri.

Heywanan yew rayîrî ra beno ke yew dewije nêverdeno heywanan rayîrî ro bero vano tîya yê ma yo. Yewbînan benê anê la çi fayde dewij nêverdeno babîyê mi heywananê xo rayîrî ro bero û babîyê mi hêrs beno vano: hero Meho!! dinya rojêk nîya hewtay roja. Mabêyn ra epeyîk wext vêreno û rojêk Mehê to mîyanê hêgayê ma ro vîyareno ke babîyê mi ey vîneno û şino vernîyê ey vano ganî ti tîya ro nêşêrî. Yewbînan benê anê babîyê mi ey fetelneno û nêverdeno mîyanê hêgayî ro şêro. Na mesela kewta fekê dewijan hema zî çîyêk beno ma vanî dinya rojêk nîya hewtay rojî ya. Ez ena mesela ana nê însananê zaliman û dewletanê dagirkeran ser o, emperyalîstan û qapîtalîstanê gonîweran ser o ê vanê qay her wextî wina biqewet û bihêz manenê, ê vanê qay her wextî wina serkewte û dewlemend manenê. Wa bizanî ke yew qehreman nêro zî yewna zalim yeno û qewet û dewletê înan paymal keno serê sereyê înan de. 

Sey dewletê tirkane ke zûr û zûrkerîya aye, zulm û zalimîya aye asmênan ro şina. Teyareyanê şerî hewananê û vanê qay no qewet û zordestî înan rê manena. Ê vanê qay hertim wina mîyanê şit û helawe de manenê. Nêzanê ke hesabê kîtaban û însanan tewir bi tewir vînîyeno. Wa bi ê embazanê xo yê zalimanê bînan paşt bidê yewbînan û hesaban bikerê, helbet hesabê Homayî zî est o. Wa embaza xo ya îsraîl rê heme zexîre û werd, heme malzemeyo eskerî û sivîle bişirawo helbet Homa çimanê înan ra ano. Û hela ke wextê nê herbê çetîn de ke şarê Xeza ha vêşanîye vero mireno de. Qey Homa qebul keno? 

Şerê Surîyê de bi hezaran însanî ameyê kiştişî, qirkerdişî. Hema zî ha dewam keno ke des serrî ra cor o. 173 rojîyo ke Îsraîle ha yew bombardumano bêrehm û bêpeym kena bi Xeza. Nê bombardumanan de 30 hezarî ra cor însanî qetil bîyê û 75 hezarî ra corî zî birîndar ê. Şerê Rusya û Ukrayna de zî heta ena game bi se hezaran eskerî û reyna sivîlî ameyê kiştişî. Û hema zaf hebî şerî û kiştişî, qetilkerdişî, qirkerdişî yenê meydan û nê heme nebaşîyan de zincê emperyalîstan tede est a. Qey na viyêqalindî merdimî rê manena? 

Tirkan ra heta cihudan,  emerîqayîjan ra heta Rusan, Çînijan ra heta îngîlîzan ma heminan ra vanê ke: mevajêne qay na viyêqalindî şima rê manena eke mîyanê ma ra yew Seleheddîn nêvêjo zî mîyanê şima ra yew Hîtler vejîyeno û vîyeyê şima şikneno, qewetê şima fîneno, dewlemendîya şima gêno û dewletanê şima zî paymal keno ke şima tarûmar benê, qedîyenê. 

29.03.2024