Enwer Yılmaz

Tikê wextî estî ke vîrê merdimî ra qet nêşinê. A game, gama ke to a xebera sîya girewte, ti cayê xo de bîy sey kerra…

Rojêka Teşrîna Peyêne, 28ê aşme bî. Ez Meydanê Berê Koyî de bîya. Mîyanê Sûrî sey cehenemî bi. Vengê guleyan, topan û vengê bêvengîye… Yan vengê tifingan yan vengê bêvengîye…

Yeno mi vîr ez a roje rewra keye ra vejyabîya teber. Zerrîya mi de bêhuzurîyêk estbî. Mi nêzanêne ewro çira zerrîya mi hende bîya tenge. Xora tim zerrîya ma teng bî… Seke Mîyanê Sûrî ra bêhuzurî vila bîyêne hêdî-hêdî.

Badê ez şîya verê merdimêkê xo de ronişta. Semtê Yenîşehîrî de loqantayêka ey a qije estbî. Şorbaya ey weşe bî û ge-ge ez şîyêne mi werdêne. Û a game mi eşnawit ke Serekê Baroyê Dîyarbekirî Tahîr Elçî kişyayo. Loqmeyê mi qirika mi de mendbi. Eke to kardî bidene mi ro gonîya mi nêrişîyêne. Ez cayê xo de bîya sey kerra.  Mi rê hende giran ameybî a xebera sîya.

Avukat û Pawitoxê Heqanê Mediman Tahir Elçî, serra 2015î de 28ê Teşrîna Peyêne de Qezaya Dîyarbekirî Sûr de binê Minara Çar Linge de gama ke semedê pawitişê cayanê tarîxîyan qiseykerdiş kerdêne amebi kiştiş. 

Mergêko zaf bêwext û qeleş bi merdişê ey. Merdimêko wîna ercaye, merdimo ke semedê şarê xo, semedê heqanê şarê xo, semedê bêhûqûqîya ke şarê ey rê bena micadele kerdêne, bi guleyêk, bi guleyêko qeleş Binê Minara Çarline de amebi kiştiş.

Senî kişîya, gule çi ca ra ame zaf muhîm nîyo. Xora tehqîqato ke derheqê kişyayîşê ey de ameyo akerdiş de zî averşîyayîşêk çin o. Yanê kiştoxê ey hema zî aşkere nêbîyê. La na esta ke, şarê ma qîmetêko zaf  ercaye, merdimêko zaf pîl kerd vînî.

Ma Tahîr Elçîyî serrgêra wefatê ey a heştine de bi hurmet û heskerdiş yad kenê.

Ez wazena şîîra ke mi derheqê ey de nuşta şima dir pare bikî.

Semedê yadkerdişê Tahîr Elçîyî ra...

Mîyanê Sûranê Dîyarbekirî ra

Binê Mînaraya Çarlinge ra pers bike

Pers bike çar linganê aye ra

Tutanê rîşîrin û esmeran ra…

 

Nêbi guleyanê qeleşan ra pers bike

Guleyanê ser sîneyê mi ra

Pers bike wa vajê to ra

Wa vajê ez senî kişîyaya

 

Nêbi çar parçeyanê welatî ra pers bike

Pers bike hela ma senî bîyê çar lete

Başûr, Vakur, Rojhelat û Rojawan

Û pers bike Tahîr Elçî ra…

 

Ma senî kuçeyan de kişîyay

Parçeyêk gazeta erzîya ma ser

Pers bike…