Enwer Yılmaz

Yeno mi vîr mewsîmê hamnanî de wexto ke ma qij bî pîlanê ma ma şîret kerdêne ke ma nêkewe mîyanê awa Enzeleyî. Yeno mi vîr rojêk ez şibîya kewtbîya ci la key ke ez peyser ameya keye waya min a pîle barêk deyax eştî bi mi. Xora ê kuwayîşî ra pey ez hînî qet nêkewta a awa Enzeleyî.

Enzele badê cû ame padayîş, la nê serranê peyênan de newe ra ame akerdiş. Ez bi xo zî şîya mi zîyaret kerd. Enzele Dîyarbekir de Mîyanê Sûrî de mabênê Berê Koyî û Berê Mêrdînî de ca gêno. Hema vaje kişta semtê Melîkahmetî de yo.

Nê serranê peyênan de tutî kewenî mîyanê a awa lêşine û hema vaje pêro ajansî û dezgeyê çapemenî şinê uca de vîdeoya tutan ancenê, weşan kenê û vanê, “Gedeyê dîyarbekirî awa Enzele de xo honik kenê.” Her serre reyna-reyna eynî xeberî yenê viraştiş û vilakerdiş.

La seke mi cor de zî va, ma qijtîya xo de nêkewtêne mîyanê a awe. O wext yeno mi vîr mîyanê Sûrî de 3 hebî hewzî estbî, hewza Dingilhawa, kupelî û Yıldizî. Hewza verêne hewza Dingilhawayî bî. Xora keyeyê ma zî Dingilhawa de bi. Hewza Dingilhawayî de wayîrê hewze nêverdêne kes pê tûmanan bikewo mîyanê hewze. O wext pêştêmalî estbî, pêştêmalê dergî û sipîyî... Zaf rey ma semedê wayîrê hewze ê pêştêmalî arêdêne û bi beleş hetanî şan mîyanê awe de keyf kerdêne, asnaw kerdêne. Wexto ke mîza ma amey zî ma xuşş kerdêne mîyanê awe ro.

Ma vatêne, ma nêşinê nêkunê awa Enzeleyî û ma îna pê fors kerdêne. Ge-ge zî ma vatêne, Enzele cayê aşikan o. Raşta ci peyê hewza Enzeleyî de keyeyê aşikan estbî û uca seke tapûyê înan bi. Hema zî ê keyeyî uca de yê. Nika çend keyeyê Sûrîyeyijî zî îlaweyê ê keyeyan bîyê.

La nika Enzele bîya moda. Fotografkaşî şinê uca de asnawê tutan ancenê, kenê xebere. Ez nêvana çira wîna kenê. Karê înan o. Normal o. Mi zî hewêk xeberêke viraştbî. La xebera mi tehlûkeyê awa ucayî ser o bî û mi asnawkerdişê ê tutan teşwîq nêkerdêne. Awa ucayî pak nîya çi heyf ke. Zaf tutî her serre a awe de nêweş kewenê. Çend merdimê mi zî estbî, tutê înan a awe de nêweş kewtê û hêna-hêna nêverday wa tutê înan bikewê mîyanê awa Enzeleyî.

Pekî sûcê ê tutan çi yo? Zafêrê xo însanê feqîr ê. Îdarekarê nê şaristanî nêzanê a awe pake nîya. Pekî çira yew di hîrê hewzan semedê ê tutan nêvirazenê? Gelo no karêko zaf zehmet o? Dîyarbekir aşmanê Temmuze û Tebaxe de benos sey cehenemî. Hende germ o mezgê merdimî helîyeno. Ê bînê klîmayan de, cayanê honikan de nê şaristanî îdare kenê. Yanê ez fikîrena… Gelo hema 2-3 hewzan virazê û bi beleş verdî wa tutî bikuyî ci se beno! Heta tutan rê gazoz îkram bikerdêne se bîyêne, qey peynîya dinya yo!

Çi heyf ke çew hesabê tutan, feqîran nêkeno. Hîç nêbo zemanê ma de 3 hewzî estbî û Erzan bî û ma xo roj xo şutêne. La nika hem hewzî çin û êyê ke estê zî mîyanê hotêlan de yê. Hem vay ê û hem zî tutan nêgêne zere.