Mehmed Ölmez Endezyar/ Mamostayê ziwanî

Dinyaya folklorîke ya kurdkî zaf dewlemend a. Zaf binîzam a. No nêyeno a mane ke vernîya kurdkî de talûkeyê asîmîlasyonî çin o. Vernîya ci de astengîyê cîdî est ê.

Kurdkî, sey îdeolojîya sîyasî, her tim şenik ameya vînayene. Sîyasetê kurdan, bi nê amancî warê xo yê meşrûyî teng kerdo.

Gere, wayîrvejîyayîşê îdarî û sîyasî yê kultur û ziwanê kurdkî bibo mîsyonê bingeyîn ê sîyasetê kurdan. Seba ke, hetê kultur û ziwanê kurdkî ra, sîyasetê kurdan heta nika sîyasetêko xirab kerdo, mabênê sîyasetê kurdan û kultur û ziwanê kurdkî de problemê cîdî afirnayî. Bi serran o ke kultur û ziwanê kurdkî îhmal kerdo û tena verdayo.

Seba ke sîyasetê kurdan de çapemenî, medya û îzahatî bi tirkî yenê dayene, çi heyf ke kurdkî, raya pêroyî de îtîbarê xo kêmî kerdo.

Tay ziwan û lehçeyî est ê ke, wexto ke merdim tarîxê înan ra ewnîyeno, wayîrê edebîyatêko dewlend nîbîyî la înan rê îmkanê sîyasî û komelkî ameyî afirnayene, ê ziwan û lehçeyî mîyanê bajar û bazaran ra ca girewt û bîyî wayîrê mîsyokêko zaf muhîm. Ma eşkenê tirkî zî mîyanê nê kategorîyî de bi ca bikerê. Norweçkî û makedonkî zî wina yê..

Tay ziwanî zî est ê ke, wexto ke ma tarîxê înan ra ewnîyenê, wextê xo de hetê kultur, medenîyet û edebîyatî de rolê înan ê zaf muhîm est bîyo la ewro ma eke halê înan ra biewnîyê, seba ke îmkanê înan ê sîyasî vindî bîyî ê zî vindî bîyî. Êdî kes bi ê ziwanan qisey nêkeno. Sey nimune: Awestakî, latînkî ûsn..