Ozcan Yilmaz

Cerderyayî ye Tîtane yo ke şîyo serê enkazê Tîtanîke, 4 km binê derya de peqo û 5 raywanî yê ke tede bîye pêro merde (4 mîlyarder û ju/yew oşînograf). 

Xevera sîyaye resta bi Dersîm. Milet Zuzaqê Hunerî de top bîyo binê duyê cixara de na mesela ser ro qeseyî kene.

Ju vano, “eee kîvram kapîtalîzm o, dîn û îmanê xo menfaat, pere, sermaye yo! Tam trajîkomîk o. Seveta (semede) perû tayîne Tîtanîke de dane kistene, tayîne kî (zî) Tîtane de dane kistene! Bîlete biherîne se bene va bibe. Hala vindere enkazê Tîtane çiqaşî ra rosene, tayîne kî henî xapnene”.

Ju yo bîn vano “yahû pêro zurî yê, rojev (gundem) vurnene, nîwazene ke qom meselûnê esasî, en (tewr) esasî qeseyî bikero. Hala vindere vore ke şîye cîyê binî vejîno”.

Ju kî vano “yahû sima çi safî yê desinde îman kene. Xora bêçika Bîll Gates kî tede nîya sima tuye rîyê mi bikere. Hala vindere, oncîya çi cerebnene, vat kovîd movîd ma ser ro aşî cerebna, nika kî vane dîna bena çole, sevîya ya derya bena berc, milet zof o….hala vindere se kene. Miletê Afrîka, Latîn Amerîka, nî Arabî, Afxanî…se kene, bene xanê xo de kene meyman? Tayîne bene binê derya de verdane ra, tayîne rîyê asmenî de. Hala vindere dewran ke vurîya çi vîneme, nî çi nêlerû ane ma ser de”.

Ju şaîre vana “ax ax, sima ke Xizirî naskene derdûnê mi têra mekere. Ez kî a Tîtane de bîyene, Uşene Qeremanî kî lewe mi de bîyene. Tîtane ke peqe, ma bîyene kefê serê derya, bîyene oksîjen vejîyene ro rîyê asmenî, bîyene vore vorene ro koyê Munzurî, ko kerdene virara xo kerdene germin, ax ke ax!”

Ju kî vano “ci ra di teneyî kirmancî yê. Vano “o Sileman dirvetin mendo, kes nîşîyo nîxelesno. Hala Omer, Osman bîyene, desinde xelesnene. Xora tezelê ma sîya yo, ma kotî roz dîyo ke, ha rîyê dîna, ha binê derya? Dewa Heqî bo!”. 

Usivê Usê Zengî, nami dîger General Zeng, vano “nêro ma ça je (sey) herû tede vinete, pençere rakerdene biremene, her ke her o eke kewt tenge hîre gamî xil dano!”.

Ju kî vano “têw vano her, vace her lacê herî, towa (teba) pençere esto ke bireme, kotî ro remene!” 

General Zeng sas beno vano “nêro o sene qese wo, na ondêra Tîtane ra pençere çîno? Ma nî xora herê Misirî yê daa! Pençere ke çîno enkazê Tîtanîke çiturî vînene?”

O yo bîn vano “kamera Tîtanê esta, her kes cayê xo de ekran de nîyadano”.

General Zeng vano “ez de çik û çinayê nînû (nînan)…  coka wo 250 hazar dolarî dê, 4 km xorî şîye! Ma ekran çeyê (keye) mi de kî esto, çîye perû mi de bêre ekranê mi de nîyade, ha-hû! Coka vato pere ke bî derg aqil beno kilm. Miletî rehetîye dîye qayde kewt şî!”.