Enwer Yilmaz

Ewro Roşanê Qûrbanî yo. Ez nameyê xo û keyeyê Zazakî Newsî ser o roşanê şarê ma yê welatperwerî û roşanê heme misilmananê Kurdistanî û dinya bimbarek kena.

Roşanê Remezanî qedîya û  ewro semedê misilmanan roşanê diyîn o bimbarek Roşanê Qûrbanî yo. No roşan zî bêtehm o... 

Qijtîya mi de yeno mi vîr ma keyeyê datê xo Hecî Ezîzî de amêne pêser. Keyeyê ey semtê Dîyarbekirî Şehîtlix de bi. Ma ewilî şîyêne goristanê Berê Mêrdînî dima ra uca ra şîyêne keyeyê ey. Dewijê ma pêro kom-kulfet uca de bî. Keyeyê ey xişn bi. Ca dîyêne her kesî. 30 serrî verê cû Dîyarbekir qij bi. Tena mîyanê Surî û şehîtlix estbi. Şehîtlix o wext semtêko luks bi û tena uca de bînayî estbî. Ma werdê xo werdêne û dima heta şan keyeyanê merdimê xo zîyaret kerdêne.

Dima ra şaristan bi pîl her kes şi hetêk. Nika ti vajî ez keyeyan bigeyrî 4-5 roj ti nêeşkenî bigeyrî. Xora keyeyî zî bîyî zaf. Wexto ke merdim ewnîyeno peyê xo, qijtîya xo her çî weş yeno û merdim bêrîya ê rojan keno. Nika merdimatî, biratî û hevaltî derbe girewta û kes kesî nêperseno. Her kes kewto îdareyê xo ver û her kes yan keno ke miqatê keyeyê xo bibo yan qezenckerdişê pereyan dima yo. Semedo ke roja ma ya ewroyî de ê ke wayîrê pereyan ê û qîmetê înan ‘berz’ o coka milet êna keno yan êna fikrîyeno. Ez wina nêfikrîyena la hetêk ra zî ez qebûl kena ke raştîya ma êna bîya hînî.

Coka têhetameyîş, yewbînî perskerdiş zaf çîyê muhîmî yan qîmetînî nîyê roja ma ya ewroyî de. Şarê ma hetêk ra binê politikaya asimîlasyonî de gan dano hetêk ra zî edetanê xo yê verênan ra durî keweno. Hetêk ra zî merdimatî… Holî, hetkarî û yewbînî perskerdiş qîmet ra kewtê.  Her çiqas zî êna bo zî ma çîyo ke ma ci rê bawer kenî ra nêvîyarenê. Ma prensîpanê xo, qaydeyanê xo ra nêvîyarenê. Ma xeyalanê xo yê tutî ra, weşî û însanetî ra nêvîyarenê. Merdim pê rengê xo, kulturê xo û însanetîya xo merdim o. Eke ma nê çîyan ra bivîyare, vinî bike o wext mergê ma yo.

Ez newe ra roşanê şarê ma û heme mislimanenê dinya pîroz kena. Ez vana her çî ra ver wa no roşan bibo wesîleyê qedîyayîşê asîmîlasyonî, azadîya şarê ma û heme şaranê bindestan. Roşanê şima pêrune bimbarek bo.

No nuşte roja rojanê Qurbanî de ameyo nuştiş

28.06.2023