Mehmed Ölmez

Endezyar/ Mamostayê ziwanî

Verg û luye û keftar

Verg û luye û keftar
Bi zerrî û can û mal

Da yewbînan bext û soz
Bîyê wayîrê eynî doz

Keftar cîranê înan bî
Her hîrê zî cayêk’d bî

Luya pîs û hîlekar
Verg şawit hetê keftar

Vat:Vaje baxçe yê min o
Çîyê to tîya’d çin o.

Keftarî vat: Xalê Vergo
Dişmen ra dost nêbeno 

Vergo serhuşk û nezan
Goş nêda ci şî eywan

Keftar û Vergî şer kerd
Sereyê Keftarî pan kerd

Luye pey ra da piro
Keftar zî  kewt erdî ro

Verg û luye bî ortax
Baxçe kerd gul û bax

Baxçeyê înan zî no bî
Maden û zîv û zerrnên bî

Wina çend serrî vîyartî
Kulfetê vergî giran bî

Vergî luye ra nêdî rastî
Luye goşt werd, este da vergî


Vergî va: este mi rê tay o
Goşt bide mi hîna baş o

Texta Luye cor ra bî
Çimê aye ca de sûr bîyî

Vat: eke ti wina bikî
Sey keftarî şonî ti zî

Aye venda nobedaran
Luye û verg şî meydan

Verg dekerd mehkema
Dima vindert pê huya

Verê ke şêro pey beran
Goş da ci ser, ê bînan

O ewnîya derûdor ra
Wina vat ê bînan ra

Heta ke vergî nêbê yew
Talan benê yew bi yew.