Mehmed Ölmez

Endezyar/ Mamostayê ziwanî

Vanê ke wextê wextan de dewêka Afrîka de, heta a roje kesêkî nêzanayêne adir çi yo û maneno çiyî?  Ne kes dîyo ne eşnawito. Vanê, ê wextan de merdiman zî sey meymûn heywananê bînan heme werdê xo kal werdêne. Heta goşt zî wina kal werdêne. Çunke ê wextan de adir çinî bîyo û nêeşkîyayêne bipewjê.

Rojan ra rojêk gedeyê dewe manga, mêşna û bizanê xo gênê xo ver û şinê yaban ra hem heywananê xo çerênenê hem zî tîr û kemanê xo girewtê xo het ke pê kay bikerê. Înan ra yew gede tîra xo  erzeno û tîra ey şina Dara Khîmbo de xîç bena. Dara Khîmbo zî wina yew dar a ke varan zî bivaro a dare reyna ziwa manena. o gede tîra xo zereyê dare de tadana-tadano ewnîyeno ke serê tîra ey germ bena. Wexto ke serê tîra ey baş germ bena seba ke embazanê xo bitersno, înan dimaneno, wexto ke înan bitepîşo destê înan bi serê tîra germe veşneno. La nê pêro henek ê, xora zaf germ nêbena. Dima no çî mabênê gedeyan de beno sey kayêk û her kes tîra xo a dara Khîmbo de tadano-tadano embazanê xo dimaneno.

Rojan ra rojêk gedeyêk tîra xo zaf germ keno, hende germ keno ke ewnîyeno ke tîra ey ra dû vejîyeno. Gedeyê bînî zî fek kayî ra verdanê yenê ey het û temaşe kenê. O gede tîra xo tadano-tadano. Welhasil demêkî ra dima çilkêka adirî serê tîre ra vejêno û keweno pûşî ser û tam ê wextî de o pûş adir gêno û de adirêk vejîyeno.

Gedeyî zaf tersenê, seba ke heta nika çîyêko winasên ne dîyo ne eşnawito. Ewnîyenê ke no çî hem înan germ keno hem zî çend ke şino vila beno. Gedeyî heywananê xo gênê adirî ra dûrî kewenê. Seba ke nameyê ci nêzanê û tira tersenê ci ra vanê ‘’Voo, Voo’’.

Ewro zî ziwanê înan de nameyê adirî ‘’Voo’’ yo.

Dima pêroyê dewijan ‘’Voo’’yî vînenê yenê hetê gedeyan û înan ra persenê vanê,

-Kamî no sêhr kerd?

La wexto ke bala xo danê, fam kenê ke no sêhr nîyo. Gedeyan çîyêko xerîb keşif kerdo. Pêro yenê hetê yewbînan dest bi persan kenê

- Şima senî no çî dî? – no çi yo? – No key vindeno? – Şima vanê ‘’Voo’’ la no Voo çi yo?

Wina her kes çîyêk vano ke fam bikerê ke no çi yo?

Adir, yanî ‘’Voo’’ hêdî hêdî ver bi werdê gawan û şiwaneyan şino, şiwane û gawanî vazdanê şinê ke werdê xo ‘’Voo’’yî ra bigîrê la heta ke şinê adir, biney werdê înan pewto. Ê werdê xo gênê adirî ra dûrî kewenê.

Gayan û şiwane dest pêkenê ke werdê xo biwerê, hahoo! No çi yo? Werdê înan zaf weş bîyo! Ê fikirîyenê ke, nê ‘’Voo’’yî werdê înan hîna weş kerdo. Êdî her kes werdê xo beno Vooyî het pewjeno hema weno.

Merdimî o wext fam kenê ke no ‘‘Voo’’ hem merdimî terseno hem zî hetkarîya merdiman keno. Ê wextî ra dima goştî ra bigîre heta firinîgî û kartolan her çî adirî ser o virazîyeno.

Dima ewnîyenê ke adir germ zî keno zimistanan de seba ke înan germ bikero, adirî xebitnenê. Ewnîyenê ke adir roşn zî keno, wexto ke beno şewe, seba ke pê derûdorê xo roşn bikerê, adirî xebitnenê.