Hetê bînî ra nê demanê peyênan de taye kesan îdîa kerdbî ke romanê ”Kilama Pepûgî” romano verên ê Zazakî nîyo û di kitabê bînî yê ke verê nê romanî ameybî weşanayene sey nimune mojnaybî. 

M. Malmisanijî derheqê nê îdîayan de qisey kerd û ê îdîayî pûç kerdî û ey zî romanê Denîz Gunduzî ”Kilama Pepûgî” sey romanê verên yê Zazakî aşkere kerd.     

M. Mailmîsanijî da zanayîş ke bi Zazakî 2 kitabê bînî  estê ke îdîa beno ke roman ê û wîna va “ Dosyayêk xora bîyografî ya û derheqê Seyîd Riazayî de ameya nuştiş û roman nîya. A bîne zî xora nêna fehmkerdiş. Hetê nuştişî ra mumkin nîyo ke ti fehm bikî. Xora çap bîya nêbîya zî bewlî nîyo. Coka ê 2 kitabî sey roman nênê hesibnayîş. Romano tewr verên ê zazakî hetê Denîz Gunduzî ra ameyo nuştiş û “Kilama Pepûgî” yo.

20240420180407 I M G 0307

Derheqê babete de malumato muhîm cêr de esto.

Kitabê "Teresiye Çemçe", rîpel 82. 
Embazê zazayî, zehmet nêbo ney biwanê, gelo no Zazakî yo?

C360B44F 3B32 4198 90Ce 93691631E62C

Kitabê "Teresiye Çemçe", rîpel 326.
Embazê zazayî, zehmet nêbo ney biwanê, gelo no zazakî yo?

8Acebbf7 A40E 44E2 A5Aa 2Aab0F7Fae0C