Wêjegeh Amed programê xo yê aşma Nîsane de çalakîyêka Zazakî zî tertîp kerd.

Nuştoxê romanê Zazakî yo tewr verên yo bi nameyê ”KILAMA PEPÛGΔ Deniz Gunduz zî programê aşma nîsane de behsê romanê xo ”Kilama Pepûgî” kerd.   

Denîz Gunduzî çend rojî verî aşkere kerdbi ke çapo newe yê romanî zî vila bîyo û vatbi ” Weşanxaneyê Vateyî ra yew kitabo newe, Romanê mino verêno ke eynî wext de sey romano verên ê kirmanckî êno qebulkerdene 24 serran ra pey newe ra ame weşanayene.”

Denîz Gunduz 20ê Nîsane roja yemeyî saete 17:00 de cayê Wêjegeh Amedî de derheqê “Kilama Pepûgî” de qisey kerd û behsê prosesê vetişî û tesîrê romanî kerd.

Denîz Gunduzî wîna va: “ Serranê neweyan ra badê kultur û cuyayîşê şarê ma ser o meraqê mi virazîyabi. Vetişê kitabê “Kilama Pepûgî” ra ve xususî mi mintiqaya Gimgime de verêne ma, kalûpîrê ma goşdaritî. Hîkayayê zaf enteresan estbî. Şarê ma zaf çî dîyo. Mi waştêne ez înan ser o çîke binusî. Mi serranê 1995-2000 de dest bi karê weşangerî zîkerbi. Mi hetê rastnuştişî ra xo tay aver berd. Tabî verî nuştişê ma hetê alfabe û gramerî ra rind nêbi. Mi vera-vera nê meseleyî safî kerdî. Ma ke amay serra 2000 dosyaya min a “Kilama Pepûgî” bibî temem.  Çapkerdişê nê kitabî ra tepîya ez bineyna kewta mîyanê xebata Zazakî. Mi wîna xeyal nêkerdêne. Mi tena waştêne ez yew kitab binusî. Labelê a serra ra nata ez mîyanêxebata Zazakî de ca gêna. Badê ma weşanxaneyê Vateyî awan kerd. Mi mîyanê Grûba Xebate ya Vateyî de ca girewt û mi çend hebê kîtabê bînî zî çap kerdî."

Gunduzî wîna dewam kerd "No roman bi wesîle ke ez xo rê rayîrêk xêz bikî û dest bi xebatanê Zazakî bikî. Xora sey romano verên yê Zazakî yeno qebûlkerdiş. Ez bi naye zî zaf keyfweş a ke mi wîna yew xizmet kerdo."

Denîz Gunduzî ra dima M. Malmisanijî zî qiseykerdiş kerd û behsê minaqeşeyê “romano verên o bi Zazakî kerd”

20240420180407 I M G 0307

Hetê bînî ra nê demanê peyênan de taye kesan îdîa kerdbî ke romanê ”Kilama Pepûgî” romano verên ê Zazakî nîyo û di kitabê bînî yê ke verê nê romanî ameybî weşanayene sey nimune mojnaybî. 

M. Malmisanijî derheqê nê îdîayan de qisey kerd û ê îdîayî pûç kerdî û ey zî romanê Denîz Gunduzî ”Kilama Pepûgî” sey romanê verên yê Zazakî aşkere kerd.

M. Mailmîsanijî da zanayîş ke 2 dosyayê bi Zazakî estê ke îdîa beno ke roman ê û wîna va “ Dosyayêk xora bîyografî ya û derheqê Seyîd Riazayî de ameya nuştiş û roman nîyo. A bîne zî xora nêna fehmkerdiş. Hetê nuştişî ra mumkin nîyo ke ti fehm bikî. Xora çap bîya nêbîya zî bewlî nîyo. Coka ê 2 kitabî sey roman nênê hesibnayîş. Romano tewr verên o bi zazakî hetê Denîz Gunduzî ra ameyo nuştiş û “Kilama Pepûgî” yo.