Resul Yildirim

Komelî û dewletî sey însanî yê û welidîyenê, pîl benê , cuyenê û badê mirenê. No yew heqîqet, qanunêko eslî yê mexluqan o û nêbedilîyeno. Hema sere ra, bîyayîşê komel ra, komel serê tayê taybetîyanê rindekan ser o awan nêbo yan zî badê bîyayîşî yanî girdbîyayîşê xo de komel taybetîyanê rindekan, emelanê salihan nêgêro o komel emrê ci tayê yo. O komel paymal beno û dewleta ke serê o komel de awan bîya zî mecbur xeripîyena. Dewletî serê komelan de awan benê bi sîsteman, dînan û kulturan. Xora komelî bi tayê sîsteman, dînan û kulturan benê komelî çunke nê çîyî înasan kom kenê, arê danê. Dewlete serê çi de awan bena wa biba ganî welatijî bingeyanê ke dewlete ser o awan bena ra bawer bikerî û rêzdarîya xo nîşan bidî. Ney ney a dewlete yan bi zulmî payan ser o vindena yan zî lezalez paymal bena. Komelo ke serê zulmî de awan bibo zî xora aqîbetê ci bewlî yo; merg. Yanî ma eşkenê vaje ke komelî yan zî dewletî bisihet awan nêbî emrê înan kilm o. Eke derg bibo zî serê zulmî de derg o. O ke serê zulmî de awan bibo zî axirê ey merg o ke axirê herkesî merg o. 

Komel bi erjanê însanîyan beno bisihet û aver şino. Komelê ke aver şinê benê dewlete û eke kokê komel de erjê biqîymetî, awanbîyayîşêko bisihet çin bo dewleta ke serê o komel de awan bena zî bêqîymet û bêerjanê însanîyan a. Wina yew dewlete de zî bêexlaqîye sereyê xo gêna û şina. Verê heme çî de qîymetê însanî nêmaneno. Cayo ke qîymetê însanê tede nêmano heskerdiş, erj, qîymet, merhemet, aşitî, kultur, dîn ûsn. çîyê ke komel kenê komel, kêmîyenê û heta qedîyenê. Yew komelo wexşî peyda beno.  Û eno tewir yew komel de rêzdariyê erjan û qîymetan, rêzdariyê dînan û kulturan, rêzdariyê heywanat û nebatan û tewr muhîm zî rêzdariyê însanî nêmanena.  Sey dizdey, rûşwet, talan, heramwerî, serdestî, viyeqalindî, zulm, zordarî, tecawiza heq û huquqan ûsn. çî yê zaf xirabî komel de zêdîyenê. Halo tebîî yo ke eno tewir yew komel û dewlete de welatijî bingeyan ro rêzdar nêbenê. 

Çi heyf ke çîyêkê ma corî de vatê heme û heta hîna zêde zî ena dewlete de û serê dinya de eyro est ê, zaf ê. Ganî ma serê nê sîsteman de tayê bifikirî eke ma ha enê halî de yê sebebê ci çi yo? Seba çi heskerdiş mîyanê ma ra wedarîya û şi? Ma ça de xetayî kerdê? Eke ma enê persan û sey enê persanî rê verpersanê xo bieşke bide û bieşke problemanê xo tespît biker belkî ma bieşke problemanê xo raşt biker, yew dinyaya weşik zî awan biker. Eke dinya nêbo zî welatê xo de ma bieşke raşt û çewtan yewbînan ra cîya biker. Ney ney aqîbetê komel zî û xora aqîbetê dewlete zî mergêko tebîî yo. 

Komel ha ma dest de perpetîyena, exlaq roja verên ra merdo û xora însan serê înan de zordar û zalim o. Sîstemî însanî kerdo wexşî, însan însanî qebul nêkeno. Eno tewir yew komel û dewlete de ganî herkes xo rê goristan de cayêk abirno/cîya bikero. 

10.05.2024