Resul Yıldırım

Roja kamcu cinîyan pîroz bo? Roja Manukyana ke cinîroş bî pîroz bo yan cinîya ke wenişte teyare û welatê şarê belengazî bombarduman kerd pîroz bo? Yan zî roja cinîyê ke bîyê malê bazarî û cinîtîya înan roşîyena, bêîrade û bêgerminîya keyeyî verdîyayê pîroz bo? Roja kamî pîroz bo? 

Sîstemê kapîtalîzmî de pere Homa yo, merkezê dayîşûgirewtişan zî îbadetxane, êyê ke benê muşterîyê înan zî îbadetkerdox. Ma qebul bikere zî wina yo ma red bikere zî wina yo. Çunke însanî wexto ke îbadet kenê benê rehet eyro zî êyê ke qapîtlîstan rê bîyê îbadetkerdox, wexto ke şinê merkezê dayîşûgirewtişan rehet benê. Ecêba 8ê adare de çend tene gulî yan zî çend tene micewher roşîyayê û bi nê gul û micewheran çend tene îbadetkerdoxê qapîtalîzmî zerrî ra asan bîyê yan zî patrono qapîtalîst nê rotişî ra çend zerrîya ey asan bî? Ecêba kam şîrkete çend mîlyonî cîro kerd 8ê adare de? 

Roja cinîyanê cinîroşgehî zî pîroz bo!

Ez neyarê însanan nîya ez neyarê êyê ke însanî însan rê kenê kole ya. Ez neyarê yew dayîşûgirewtişo zirr a. Ez neyarê însananê dirîyan a. Ez neyarê êyê ke pereperestî kenê ya. Ez neyarê cinîroşan û cinîroşgehê înan a. Tirkîya de goreyê malûmatanê fermîyan ra 61 hebî cinîroşgeh/kerxane est ê.  Her ca de çend cinî xebitîyenê ez nêzana la goreyê texmînî ra bi hezaran cinîyî ha koletiyê seksî kenê. Yanî rizqê fekê xo mîyanê çeqanê xo ra vejenê. Êyê ke nika nê nuşteyî wanenê hêrs mebêne bi mi. Şima vajêne, ez nê cinîroşîye ra û cinîroşgehî ra qalî kena ez bena sucdar yan êyê ke no sîstemo rezîl de cinîyan fînenê nê halî sucdar ê? 
Biraştî roja kamcu cinîyan pîroz bo haa! Roja Cinîyanê Xeza yan cinîyanê Rojawa pîroz bo. Yan zî bi hezaran cinîyê ke surîye de ha kampan de yê roja înan pîroz bo! Yan zî roja cinîyê ukraynayijî ke herbê Rusya û Ukrayna ra remayê û cinîtîya înan roşîyena pîroz bo! 

Sîyasetmedarî kewtê dore ke roja cinîyan pîroz bikerê feqet qet nê cinîyê ke bi dest û qanunê înan, 61 heb cinîroşgehî de roşîyenê ra qalî nêkenê. Patronî înan rê çepikan kenê vanê her bicî serokê ma çunke cîro zêdîyeno. Tayê cinîyî zî çepik kenê çunke çimê înan de ê cinîyî cinîroşgehî orispî yê. Eke yew orispîyîye est a aye zî orispîyîya sîstemê demokrasî ya. 

Roja cinîyan ney roja ke qapîtalîstî tede keyf kenê, cîro zêdnenê înan rê pîroz bo!!!

10.03.2024