Roşanê Qûrbanî rê di rojî mendî la çarşîyê Amedî veng ê û sey Roşananê verînan kar çin o.

Zemanêk her verê Roşanî Meydanê Balikçilarî, Berê Koyî û û Cadeyê Gazîlerî bîyêne pirr şarê Amedî amêne enê cayan û xo rê şekir, kincî û çî-mî girewtêne.

Lê çend serrîyo ke rîyê krîzê eknomî û vayîye şar nêeşkeno goreyê zerrîya xo xo rê çî-mîyan bierîno.

Eno Roşan zî Meydanê Balikçilarî, Berê Koyî û û Cadeyê Gazîlerî veng ê û esnaf û seyarroşî enê halî ra razî nîyê.

Esnafanê çarşîya Balikçilarî ra Mehdî Oner Zazakî Newsî rê vano, “ Milet esto, gêreno la çîke nêgêno. Zemanêk eke ma malzemeye xo vet teber, destê ma de nêmendêne û ma heme malê xo rotêne. La çend serrîyo ke ma Roşanan ra tehm nêgênê. Hem milet de pere çin o hem zî ma nêşkenê malê xo biroşe. Şima zî vînenî. Milet gêreno la destanê înan de poşet çin o. Ewnîyenê ci ra, fîyatê înan pers kenê û danê piro şinê. Homa peynîya ma xeyr biko. Halê ma hal nîyo”

Zazakî News