Asîmîlasyon pêroyê dinya de sey jenosîdê Kulturî yeno qabûlkerdiş. La Tirkîya de no jenosîd dewam keno û ziwanê û kulturê ma roje bi roje helîyeno.

Çend rojî verê cû mi derheqê asîmîlasyonî de nuşteyêk wend. Nuşte de vajîyêne ke ‘Asîmîlasyon jenosîdê fîzîkî nîyo, la netîceyê ey jenosîdê fîzîkî ra hîna giranêr o’ Raşta ci wîna yo. Hetê fîzîkî ra merdim hewêk mireno la hetê kulturî ra merdim seke her roj îşkence vîno, wîna mireno. Hêdî-hêdî û bi antişê dejî kulturêk yan zî şarêk yan zî merdimêk gan dano bi jenosîdê kulturî.

Seke ma zanê, dewleta Tirkîya nêzdîyê se serîyo ke şarê ma ser o politikaya asîmîlasyonî yan zî çînkerdişî ramnena. Mesela hende akerde û zelal a.

Asîmîlekerdişê miletêk, çînekerdişê kultur û ziwanê miletêk o. Asîmîlasyon zaf cayanê dinaya de nêbîyo serkewte la Bakûrde bi qanûnan û tedbîranê asayîşî dewam keno û qismêko pîl resayo armancê xo. No zî jenosîdêkê kulturî yo hetêk ra.

Şarê ma hetê ziwanî û hetê nasnameyê xo ra tirkan ra cîya yo. Aye ra kenî ke ewilî Kurdî çîne bikerê. Dewleta Tirkîya heme dewletanê serdestan ra wetêr, miletêkê bindestî rê xidar a. Se serrîyo ke bi heme îmkananê xo  kena ke miletê ma, estbîyayîşê ma û kulturê ma çîne bikero. Asîmîlasyon tena hetê ziwanî ra ney hetê kulturî ra zî bê mabên dewam keno.

Asîmîlebîyayîşê Kurdan demê peynîya Osmanîyan de dest pêkeno. Herbê yewinî yê dinya ra dima welatê Kurdan ame parçekerdiş û Kurdî teslîmê çar dewletan bîyî. Wexto ke Tirkîya amey ronayîş kesê ke tirkî qisey kerdêne nifusê înan se ra 50î ra kêmî bi. Kemalîstan bi plana Şarq-Islahatî her hetê Kurdistanî de seferberîya helînayîşê Kurdan û înkarkerdişê Kurdan da dest pêkerd. Her wîlayetê Kurdan de mektebî û komelî ameyî ronayîş. Propagandaya înan naye bî; Kurdî çin ê, şima pêro tirk ê, Kurdkî qedexe ya. Eke to Kurdkî qisey bikerêne semedê ey qanûnêk zî amebi hadrekerdiş. Qanûnê qebehetî! Yanî seba ke ti ziwanê xo qisey kenî cezaya pereyan dêne to.

Nika zî halê ma zaf weş nîyo. Ma hema zî bi ziwanê xo nêeşkenê bi sistematîk perwerde bivînê. Qenalê ke Kurdkî weşan kenî û rojnameyî bi bahaneyan yenî qefilnayîş. 

Nê çîyê ke mi cor de vatî verê cû zaf amê vatiş ez zana. La mi lazimtî dî ke ez nê çîyan hem bîyarî vîrê xo hem zî bîyarî vîrê şima. Ma raştê muhameleyêko wîna bêwicdanî ameyî. Ma her yew gorê xo bedelê Kurdbîyayîşî dayo. La ma gere naye bizane ke, ewro belkî ma ziwanê xo zanê la qijê ma ziwanê xo nêzanê. Sûcê înan nîyo. Sûcê dewleta ke ma îdare kena yo. Beno ke heta se serrêk no ziwan qet nêro qiseykerdiş. Eke wina dewam biko… Semedo ke wa wîna dewam nêko gere ma wayîrê ziwanê xo, sîyaset zî semedê heqanê ma û pawitişê kulturê ma xebatêka xurte biko.