Ez kişta yew mektebê xirbeyî ra vîyartêne. Dorûverê mi de vengê eksoz û qorneyê wesayîtan. Qelebalixê şaristanî rehetî nêdêne onca. Ezman ser ra hewrê sîyayî gêrêne. Ge-ge çend çilkê varanî ginêne rîyê mi ro, ez ewnîyena cor, nat, weta… Varan ha vara ha vara… La nêvareno.

Mezgê mi de hezaran persî gêrenê. Weçînayîşê serekkomarî newe qedyayo. Kiliçdarolu yo feqîr onca vîndî kerdo. Kam se vano wa vajo, o bi xo zî qet behsê ci nêkero zî, semedê nasnameya ey a elewitî û kirmanc mi waştêne wa qezenc biko. La pê waştişê mi nêbîyêne, nêbeno. Xora çi taximê sporî beno, çi partî û namzet beno, eke ez destek bidî ci vîndî keno. Vîndîkerdiş çareyê ma de bi xorîn nusîyayo û ci ra xelase çîn ya. 5 serranê vernîya ma de zî serekkomaro nikayîn do Tirkîya îdare biko. Xora Tirkîya hînî bîya di lete. Ayê ke Erdoganî ra hes kenê û aye kê hes nêkenê. Tirkîya sey zebeşe orte ra bîya dîj. Heqê ma kurdan zî bi wîna zehmet o ke bêro dayîş.

Mezgê mi de persê bêpeynî. Persan ver gamê mi bîyê giran. Kişta mektebê xirabeyî de tuyerek ginena mi çiman. Tuyê aye sîya sey tenî yê. Zerra mi zaf şina tuyan. Mi xo dêsê mektebî ra eşt over. Çend pîsîngî dorûverê tuyere de bî. Bewlî bi ke tuyerêka khan bî. Xora vanê emrê tuyeran derg o. Binê aye zergun bi. Pîsîngê ke çim ginay mi remay, mi dî çend leyîrê înan zî înan dima hê şinî.

Mi çend tuyî werdî la tehmê înan çîn bi. Tehmsal bî. Zaf zerra mi şîyêne tuyanê şîrînan. Ez pê şikîyaya. Semedê nê tuyan mi xo ê dêsê berzî ra eştbi war. Nika ez fikrîyêne ke ez do senî peyser şêrî tîya ra. Pîsîngî zî dûrî ra ewnêne mi ra. Pawitêne ke ez şîyêrî wa tîya de rehet bikerî, bigêrî.

Welahsil ez vejyaya uca ra. Rayîr de tuyê tuyêranê dewa mi amê mi vîr. Qijtîya mi û tuyerê Derê Çetî... Derê Çetî cêrê dewa ma de bi. Homa zano kamî xeyrê xo uca de tûyerî nabî ro. Homa ey ra razî bo. Ma tutî qefle bi qefle wextê resayîşê tûyan de şîyêne Derê Çetî û bi saetan, heta ke xo kerdêne mird tuyî werdêne. Tuyê sûrî û sipî… Tuyê xişnî, şîrînî… Binê tuyeran dalde û honik bi. Eke gîyê tutan ame şîyêne cayêko dûr de kerdêne. Ma nêverdêne wa binê tuyeran de kes gîyê xo biko. Ge- ge pîlê dewe ke uca ra vîyartêne xo edelnêne û ma dir tuyî werdêne. Gilê ke destê ma nêresêne ci ma rê uca ra tuyî arêdêne.

Xora milçikî û teyr-turî zî gilanê tuyêran ra kêmî nêbîyêne. Semolayî dorûverê tuyêran de gêrêne. Morceleyî binê înan de zaf bî. Ge-ge ma marî dîyêne. Çend tutê dewe semedo ke maran ra tersêne nêamênê Derê Çetî û wexto ke ma peyser şîyêne dwe ma xo dir bineyk tuyî berdêne înan. Semedo ke ma xo kerdêne lêşin ma dadî û wayanê xo ra zî mirda xo kuwayîş werdêne.

Heta ke tuyî biqedîyê ma musalatê ê tuyeran bîyêne. Ma zanêne ke bi no qayde keyfe tuyêran zî yeno. Tuyêrî pê tuyanê xo ma kerdêne mird, keyfweş.

Ê tuyerî hema zî dewe de cayê xo de yê. Ez nêzana tutê dewe şinê tuyanê înan wenê yan ney. Eke şinê o zewqo ke ma tira girewtêne gênê yan ney. Nêzana… Bawer nêkena tutî şinê.

Tutê nê zamanî nê çîyan ra zewq nêgêne. Yew destê înan de telefon yew destê înan de çîqolata yan çîtos…

Persê mezgê mi bi tuyêranê dewe bîyê kêmî. Xora şaristan de ne tehmê tuyan ne zî tehmê cuyayîşî esto, mendo.

Nêzana çend rojîyo ke mezgê mi de xiyalê ê tuyê tuyeranê dewa ma. Nêzana çira hendê yenê mi vîr. Belkî zerra mi şina tuyan û o tehmê tuyanê tuyêranê Derê Çetî hema zî fekê mi de yo.