Fuat Yaman
Gama ke ez biewnîya wisarî ra, seke ez biewnîya yew merdimî ra, wisarî zî sey yew însanê nîşan dano.

Wexto ke wisarî bêro na herra ma ser, ez biheyecan bena; çunke wisar sey yew leyîrê giran-giran çimanê ma ver de beno pîle.

Wexto ke wisar bêro nê welatê ma çorşemeyê nê koyan ra vewre helîyêna û bi yew vengê nizmî ra xuşxuşîyena û o tewir xo resnena awa çemî.

Darî giran-giran pêlanê xo akenê. Gama ke darî pêlanê xo akerê, teyrî asmênî ra asenî û şonî mîyanê daristanî de halinanê xo virazenî û vengê înan keweno mîyanê xoza. Xoza xo kena newe darûber yew cîwîyayîş de sey yew vila rinde abena.

Wisarî de heme ca beno aşil, beno zerd, beno zergûn, zerrîyê însanî de rindîye dest pê kena. Wisar newe ra yew destpêkerdiş o, yew hêvî berzkediş o, yew zêdekerdişê hêvî yo.

Binê herre de hezar vaşî sereyê xo berz kenê û roşnaya tije taqîb kenê. Gama ke wisar bêro nê welatî;  yew enerjîyo bêpeyme xoza de awan beno û no enerjî yeno tesîrê merdimî keno. Çoka wexto ke wisar ame merdimî xo erzenê teber çunke însanî pey xoza xo kenê newe.

Hêvî, zerrîyê wisarî de ya. Wisar, pey însanan û xoza keyfweş bena.