Fuat Yaman

Begûman însanî û heywanî yewbînan rê muhtac ê. La tena însanî û heywanî? Ney, sewbîna çîyî zî est ê; Înan ra yew zî dar ê. Rasta zî, eke ma na babete ser o bifikirîyê,  weş fehm bikê ke cayê daran ciwîyayîşê însanan de zaf girîng o.

Zaf darî erjeyayî est ê, la ez nê nuşteyê xo de derheqê dara Teyêre de behs kena. Dara Teyêre; yew dara yabanî ya. Dara Teyêre tewr zaf koyanê berzan de kokê xo dana herre û ekserîye mîyanê kerreyan de qoma aye bena berze. Giran-giran bena pîle zaf wext çi kes nêvîneno ke kokê nê daran qospa yê. Averşîyayîşê nê daran, yê bînan ra zaf giranêr o. Coka endustrîya mobîlya de nê darî nênê xebitnayîş. Çunke seke mi cor ra zî vat nê darî daranê bînan erey benê girdî. Bi sebr û hedî-hedî benê girdî. Coka yew qala verênan est a, vanê “Çi kes nêvîneno dara teyêre biba huşk.”

Dara Teyêre meyveyanê hurdîyan dana, ma înan ra vanê teye, zaf hurdî yê û tehmê xo şîrîn o. Na dare eynî wext de semedê (seba) qixey û serd girewtiş zî yew şifaya pîl a. Çekuya Tey hetê etîmolojî ra zî nameyê xo roj / tîje ra girewta. Eke na dare zaf-zaf mecbur nêbo, nîna birnayene.

Ez ameya peynîya nuşteyê xo, qala min a peyên, şima nê daran sey roşnaya çimanê xo û sey ziwanê ma yê şîrinî bipawê.

Bimanê weşîye de…