Ozcan Yılmaz

Mamekîye de zaf şilîye vara vane çarşîyê binê hardî dilapeyî kerdo her çî binê awe de mendo! Esnafî zaf bîye hêrsin, qarîne vane “Beledîya qe halê ma pers nêkena, reîsê Beledîya qe hawirê çîye nêyo…”.

Sarê Mamekîye pê nê halî kay kene. Taye vane “çarşîyê binê hardî bîyo çarşîyê binê awe”. Taye kî vane “xora teyna sarnicê binê hardî kêm bî o kî ha wo pêda bîyo, Mamekîye endî çax xildo, xojî eve/bi ma bo…”.

Çike nêjdî de weçînayîs o mahalî esto, na mesela kî maneyode sîyasî gureto. Her partîye hete ser oncena û têvdana. Reîsê beledîya ya Mamekîye kî na têvdayîs ra bara xo ceno. Nê asmûn ê pêyenû de her kes hete ra maneye vîneno û reîse komînîstî rexne keno. Taye esnafû desinde şemsîye kerda ra binê dilapû de vinete vane “reîs kotî yo, ça nêno mesulenî qebul nêkeno, çira nêno binê na rama Haqî de ma de selfîye nêonceno…?”. 

General Zeng kî şîyo çarşîyê binê hardî ke xo rê çîye biherîno. General raste nê miletî bîyo, sas bîyo mendo. Vato “fîlozofê sarî binê tîjîya perojî de çila fîne ra ci fetelîne, ye ma kî binê bonî de şemsîye kene ra, xojî bi ma bo!”.

Mêrike vato “General Haqî ra biterse, to de kî qe însaf çîno, ma no milet binê nê dilapû de se bikero?”. 

Generalî vato “Usivû seveta projeya tesîsê çopî deqe de reye kefenû dane xo ra, mal û gayî fîne ra xo ver, huy û zengenû, hazetû cene yene verê Beledîya de mîtîng kene. Ci ra vace reye kî  ju loxe bîyare, çarşîyê binê hardî xêrê merdûnê xo rind loxe bikere. Meste bîro domonê ya kî kese destê xo nano qablo ra ceyran saneno ci kutikî pê însanî huyîne!”.