Weçînayîsê reîsê cûmhûrî de serokê CHP (PCQ-Partîya Cûmhûrîya Qomî) K.Kiliçdaroxlû tayîne rê bî omid. Tayîne rê bî sembolê vûrîyayîsê CHP, sembolê CHP ya newîye, CHP ya ke sûcê xo qewil kena û miletî ra helalîye û af wazena… 

O waxt nê meselû ser o zerê CHP de kî munaqaşa û hurenayîs pêda bî. Tayîne wastene ke CHP je virenî devam bikero. Tayîne kî wastene ke ju îmaj o de newe û modern bicero, mûhafazakar û kirmancû de hast bo û ci ra rey bicero…. Ye tayîne axsata, ye tayîne temennî, ye tayîne kî omid bî. 

Tayîne kî sik kerdene. Vatene dîna de CHP nêvûrîna, dîna ke ters bicerîyo CHP oncîya nêvûrîna, corû xûya  xo ya virene ca nêverdana.

O sire de reîsê beledîyaya Bolu Tanjû Ozkan zerê CHP de daîma bîyene sebebê tansîyon û problemû. T. Ozkanî Bolû de verva mefîyûnê Sûrîye hem eve sîyaset, hem eve vatîs û kerdîsê xo polîtîkade azpereste/nejadpereste* kerdene. 

Bado, K.Kiliçdaroxlû weçînayîsê reîsê cûmhûrî kerd vîndî. Tanjû Ozkan û ê yê bînû Kiliçdaroxlû rexne kerd û wast ke serokîya CHP caverdo, bido ve/bi taîfa Îmamoxlû û Ozelî. T. Ozkanî eskera meydan wend, Kiliçdaroxlû de kewt qewxa… No kî Meclîsê Partîya CHPyî rê bî mane û T. Ozkan CHP ra îxrac kerd.  

Dima kî kongreya CHP de Kiliçdaroxlû weçînayîs kerd vîndî. CHP kewt ra grûba “vûrenayîsperestû*” dest, yanî grûba Îmamoxlu û Ozelî. 

Xora tûrê diyîne de K.Kiliçdaoxlû ke Umît Ozdaxî de protokol o nimitaye îmza kerd eve/bi destê xo her çî kerd milamet. Bî eskera ke CHP ya newîye, helalîye, hast bîyayîs… pêro qal û qir o, zûrekerîye ya.

Nika kî CHP ya Ozelî ge dana nalî ro, ge dana mixî ro. Daîma qalê têdûstîye, demokrasî, haq û mafê însanîye kena… Heto bîn ra kî Tanjû Ozkanî af kena. Se ke zanîno, T. Ozkan bi qerarê Meclîsê Partîya CHP peyîser ame bi CHP! 

Endî eskera wo ke CHP ya “newîye” azperestîye,  dismenenîya bîaxkîyû, vatîs û kerdîsê Ozkanî de qe problem nêvînena. Endî hedefê xo taîfa wa ke je T. Ozkanî wazena ke her çî je virenî devam bikero şero a wa. Je kengerê verê vayî, honde qese, vatîs, qal û qir ra dime oncîya ameyî sîyaset o viren, poştî rind sana bi ses tîrû kerde miqerem!

Faqat no hedef o newe kî hedefê dîkî yo ke hewnê xo de silond dîyo eyî ra qirsike* girs nêyo! Se vajîme? Ci rê xêr bo, Xizir ci rê şîren bikero! Xeyalode şîren o, ama qe înam nêken ke tatmînkar bo!

* Azperest/nejadperest: vatîs, kerdîs, mûamele ya ke az û ûzê miletî, keşî ra gore îfade bene, virajîne (tr: irkçilik).
* Vûrenayîsperest: keso ke wazeno ke çîye bivurno, newe reform û tanzîm bikero (tr: degîşîmcî).
*Qirsike: zerre, zof qiskek.