Fuat Yaman

Zerê yew keyeyî ra yew vengo nizm ameyêne. Firatî goşê xo derg kerdî. Pîre va, “bê tîya, ti çi teber de gêyrenî? Firat solê xo linganê xo ra vetî, şi zere. Pîre tenê xo daye bi dêsî, yew adir vera veşayêne, roşnaya adirî seya Pîre dayêne dêsê sipîyî ro. Pîre yew kitab wendêne. Firat şi kuçlo verê de nişt ro. Pîre va, “ Xeyr o domano qîtek, ti çi gêrenî? Firatî va, ez to ra yew çî pers kena. Pîre va, vaje leze, labelê tikeyna vengê xo berz bike, goşe mi bîyê giran derdê nê merdimanê nankoran vera.

Firatî va, yew merdim ame ma het, koyanê berzan ra ame. Qalanê weşan û ecêban kerdêne. Yew eşq ame kewt zerrîya mi û mi va ez biba dewrêşê koyan..

Pîre va, no merdim vatêne çi, yew qala ey mi ra vaje.

Firatî va, Pîre dewrêşê koyan vatêne “Kam wayîrê ziwanê xo bivejîyo, destê Homayî reseno ey het.” Pîre tikê fikirîyaye na qale ser o.. Kîşta xo ra yew dara mazêrî vete. Firatî rê derg kerd û va, “ Na dara mazêrî bigê û seba ziwanê xo bixebitîye. Nuştişê ziwanî bander be (bimuse) û sewbîna roje ancîna bê mi het. Nika ez şona rakewena xatir bi to na game… Pîre werişte pa hete odaya xo şîye.. Firatî va, nika ez kamca ra dest pêbikera, mazêr girewt destê xo û şi teber…