Fuat Yaman

Wexto ke ez leyîr bîya, dewe de baxçeyêkê ma est bî. Nê baxçeyî de, tewir- tewir- darê meyweyan est bî. Hamnanî, ma uca de firingî, xiyarî, îsotî ramitêne. Hamnanî, awe bîyêne tay, ê semedî ra bapîrê mi semedê baxçe awe dayîş, kewtene şewe. Rojanê winayênan de karî ameyêne mi het resayêne. Nê karî de rolê mi wina bi, gereka ez lambaya destan bera bida bapîrê xo, la yew meseleya girane verê mi de bîye. Çunke, rayîrê baxçeyî de, polê rast û çepî de goristan est bî. No tersê goristanan, gama ke bibîyêne şewe ez hetî ra sewbîna yew rewşe girewtêne.

Ez kewta rayîrê baxçe, mi xo bi xo vatêne qet ez do nêewnîya hete goristanan ra. La ez nêeşkaya xo, mi awir da û ewnayîşî de yew çîyo sîpî wina rep bîyo û çimanê xo raşt kerdo mi ser o. O wext, mi diha (dua) zî nêzanayêne. Qala raşt, mi bizanayêne dihayê pêro mi wendêne. Ê çîyê sîpî ez zaf tersnaya la mi qet hetê uca nêewnîyaya û bi vazdayîş axir ke mi xo bapîre rê resnaya. Lambaya  destan xêr û weşî mi ca resna la tikê ez fikirîyena nika ez senî hewa apey şona keye? Bapîrê mi, mi ra va ke; “Laje mi; Karê to tîya de çin o, şo keye”  û yew zî va; “ Eke ti tersenê ez do to reyde bîyera”  la ez qal ana camêrdeyê xo! Mi va ke “Ney bavo, ez tena şina şora keye” na qal ser o bapîre mi va “wa bo”. Mi rîye xo tada û ez kewta rayîrêke bêpeynîye, no rayîr her ke şono  beno derg û zehmet yew hetî ra zî tersê mi beno zêde. Cayo ke mi uca de çîyo sîpî dîyo, ez ameya uca û ez qet nêewnêna derodormeyê xo ra, o tewir mi xo sey camêrdan  resnaya keye.

Roje bîne mi rê bi yew kul mi va “ez şora biewna ke o çi çî yo?”. Bêguman  merdim roje hîna bicesaret beno. Axir ke ez ameya cayo ke şewe ez tersabîya. La ez çin a biveyna! Şima nêvanê çîyo ke ez ti ra tersaya; yew poşeto sîpî bîyo, yew darî ra savayo.