Wêjegeh Amed programê xo yê aşma Nîsane aşkere kerde û na aşme xeylê aktîvîteyê bi Kurdkî programî de ca gênê.

Nuştoxê romanê Zazakî yo tewr verên yo bi nameyê ”KILAMA PEPÛGΔ Deniz Gunduz zî programê aşma nîsane de do behsê romanê xo yo verên û romanê Zazakî yo tewr verên ”Kilama Pepûgî” bikero.   

Denîz Gunduzî çend rojî verî aşkere kerdbi ke çapo newe yê romanî zî vila bîyo û vatbi ” Weşanxaneyê Vateyî ra yew kitabo newe, Romanê mino verêno ke eynî wext de sey romano verên ê kirmanckî êno qebulkerdene 24 serran ra pey newe ra ame weşanayene.”

Denîz Gunduz 20ê Nîsane roja yemeyî saete 17:00 de cayê Wêjegeh Amedî de derheqê “Kilama Pepûgî” de qisey biko û behsê prosesê vetişî û tesîrê romanî biko.

Whatsapp Image 2024 04 12 At 16.49.17

Moderatorîya semînerî zî do hetê rojnamegere Gulçîn Şanlı ra bêro kerdene.

Nuştoxanê ziwanê ma ra Harûn Bozkurt yew analîzê xo de wîna behsê romanê Kilama Pepûgî keno;

Deniz Gunduz, unsûranê kultur û ziwanê xo gêno û înan newe ra romanê xo de mûneno. O, hem qeydeyanê ziwanê xo ra xeberdar o hem zî nê qeydeyanê ziwanî bi yew şekilê başî goreyê aksîyonanê hedîseyanê yê eserê xo ya şuxulneno. Nuştox bitaybetî, romanê xo de bi çarçewaya tarîxê realî de hedîseyê ke komela Kurdan û Armenîyan sere ra ravîyerîyayê înan bi teknîkanê romanî ya newe ra mûneno. Unsurê awanî yê romanê cîya-cîya beşanê xabetî de ameyê analîz kerdiş. Nê beşan de kamîyê romanî, hoka ewnîyayîşî û vatoxê ci, mûnitişê hedîseyan, wextê romanî, mekanê dorûverkî û hîsîyan (sensorial), kadroyê karakteran heme hetan ra ameyî analîz kerdiş. Xebate de karakterê romanî seke W. J. Harveyî tespît kerdo goreyê bi sernuşteyanê serkarakter, karakterê normî, karakterê kartî û karakterê fonî ya analîz bî.

Ancî cigêrayoxe û nuştoxe Pinar Yıldıze zî wîna vana ”Kilamê Pepûgî” ser o;

No romanê verên yê kirmanckî destpêkê mîlenyumî de wextêko zaf erey de ameyo nuştiş. Hem goreyê romanê rojawanî hem zî goreyê romanê rojhelatî hêzêko ereymende yo. Mabênê nê romanî de û romanê verên yê kurmanckî de zî teqrîbî hewtay û panc serrî estî. Nê romanî de hetê mûnite û pêardişî ra tayê problemi estî la no roman rêzkerdişê hedîseyan nîyo. Nê romanê bihecmî de nuştoxî vatişê şarî û ziwanê şarî bi şekilêko serkewta kar ardo. Roman hetê vatiş û ziwanî ra, wayîrê ziwanêkê edebî yo. Reyna teswîrê mekanan û cuya rojane serkewta yê. Karakterî zaf xurt nêbê zî zaf xirab zî nîyê. Camêrdanê “wêrekan” û ê ke “qesasê xo dima yê” morê xo dayo nê romanî ro. Cinî binê sîya nê camêrdan de yê tena çend cinîyî estê ke sey karakter zereyê romanî de asenê. Babeta nê romanî hedîseyanê tarîxîyan ser o awan bîya. La vengê nuştoxî bi xo zaf zede zereyê romanî de berz nêbeno ke şîretan biko wendoxî yan zî ey rê raywanî biko. Nuştoxî hîna zaf waşto ke bi ewnîyayîşêkê objektîfî romanî bimûno. No roman herçiqas binge û tradîsyonêkê xurtî yê romanî ser o awan nêbo zî sey yew nimûneyê verênî seba romanê kirmanckî hêvî dano. Romananê kirmanckî mîyan de ewro zî tayê romanî estê ke resayê merhaleyê nê romanê verênî. Nê vîst serran mîyan de a şibaka newa ya ke Gunduzî seba edebîyatê kirmanckî akerda ewro, vîst serran ra dima, wayîrê çarês romanan o.

Xebere: Enwer Yılmaz / Zazakî News