Ozcan Yılmaz

Kampanyaya weçînayîsê beledîya her ke sona bena hare, taye namzedî kî her ke sone bene lûkî. Namzeda CHPyî ya Afyonkarahîsarî Burcû Koksale hefte wo viren, 6ê adare, DEM Partî ser o qeseyî kerd û vat “ez ke bîne seroka beledîya çeverê/derê beledîyaya Afyonkarahîsarî DEM partî ra qeyîr pêroyîne partîyû rê beno ra kerde”.

CHP desinde beyannameyê kerd, ju vîdeoyê serokê CHP Ozgur Ozelî kerd vila. No vîdeo de Ozel vano “serok Bûrcû ye surçî lîsan kerdo, mi ra kî vat na mesela areze bike, rast bike…”. Ozelî vat “bêgûman çeverê ma her keşî rê ra kerde wo..”. 

Dime ra bî eskera ke vîdeoyê Ozgur Ozelî Afyonkarahîsar de nêye, Ûşak de oncî yo! Yanî reyaksîyonê DEM Partî ra dime na qesa vata. Do ra avê qe bêrehet nêbîyo, qesê ´Bûrcû başqane’ qe zahmet ci nêdo!

Bado Ekrem Îmamoxlî kî na mesela ser o qeseyî kerd. Vatena Koksale mahkum kerde û vat “xo rê ya karodê bîn, ya kî partîyadê bîne saye bikero”. Hassasîyetê Îmamoxlî reyê Kirmancû ra gîredayî yo. O kî zoneno ke bê no reyî şansê xo zof senik o.

Nê qesûnê Bûrcû Koksalê ra dima her kes hetê ra çîyê vano, xo ra gore tahlîl keno, maneyê dano nê qesû. Taye qalê komployî kene, taye qalê stratejî kene, taye kî qalê surçî lîsan kene… Kam se vano va vaco ama Bûrcû Koksale peyê qesê xo de vinete. Ozelî ra, Îmamoxlî ra dime oncîya ame vatena xo ser û tekrar kerde!

Dime ra Ozgur Ozelî kî beyannameyê da, jede eskera nêkerd ama vat “qeseyê Ekrem Îmamoxlî tene giranî yê..”.

Yanî hasilê kelamî werte de ne komplo, ne kî surçî lîsan ama zîhnîyetê CHPyî est o. Ge-ge no zîhnîyet tene senik beno xayîs ama ne beno zar, ne kî beno vîndî. Hata ke no zîhnîyet nêqedîya kî tobe bo ke çîye bivurîyo.

Vane roze mordemê şîyo ve/bi doxtorî vato “doxtor qûrbanê to derdê mi rê derman bivîne, her cayê mi dezeno. Dest nan sarê xo ra sarê mi dezeno, canê mi ceno. Dest nan qorê xo ra qorê mi dezeno, canê mi ceno. Dest nan mîyanê xo ra, linga xo ra, kaleka xo ra, mîyanê mi, linga mi, kaleka mi dezene, royê mi vezene…”.

Doxtorî no mêrik mûayene kerdo, fîlîm onto, seveta/semedê tahlîlî gonî gûreta… roze birna vato “di hefteyî ra dime oncîya bê”. 

Di hefteyî ra dime mordem oncîya şîyo lewê doxtorî. Doxtorî hal û demê neyî pers kerdo. Mêrikî oncîya derdê xo tek bi tek morde.

Doxtorî vato mi netîceye mûayene, fîlîm û tahlîlî de nîyada, linge, sare, mîyane, kaleke….her çîyê to rind o qe problemê çîn o.  Faqat destê to şîkîyayî yo coka wo to ke dest nana ro kotî ûza/oca dezeno”.

Nika kî bîyo fênda CHPyî. Aceba qor, linge, kaleke nêzon kamîj/kamcîn xaxê xo nêwes o, ya kî derdê xo jubîna ca der o, hetê çimî, mezgî, zîhnîyetî ser o?