Mehmed Ölmez Endezyar/ Mamostayê ziwanî

Tena, seba ke peynîya ci de çekuya "lojî" est a, zaf kesî vanê qey astrolojî beşêka zanistî ya. Heta zafîya însanan astronomî û astrolojî têmîyan kenê û vanê qey eynî çî yo.

Vernîya Mîladî demê Babîlan de şarê ê wextî vatêne qey afetê xozayî, halê hewayî, laserî, erdlerzî felan sebebê înan asmên o û homa zî asmên ra çîyêk o. Însanan goreyê hareketanê estareyan hewl dayo ke  texmînê nê afetan bikerê. Û Jupitera ke ewro ma zanê ke tena rojgêrêk a însananê ê wextî a sey homa dîyêne û bawer kerdêne ke hareketê aye tesîrê dinya kenê.

Nê deman de tay kesê ke nê çîyan ra bawer kenê û xo ra vanê "astrolog" îsrar kenê ke qewetê fîzîkî yê rojgêran tesîrê cuya ma kenê. Ma zanê ke seba ke qewetê fîzîkî tesîrê ma bikero hewce keno ke hêzêko pîl bibo û bireso dinyaya ma. Sey nimune ma biewnîyê Plutonî ra;

Pluton ma ra 6 mîlyar km dûrî ya. Yanî eke ma tîya ra bi teyaraya tewr bileze bikewê rayîr, heta ke ma biresê uca 700 serrî vîyarenê!

Nika goreyê şima yew tesîrê Plutonî yê fîzîkî eşkeno bireso dinyaya ma û tesîrê cuye, kar û waştîya ma bikero? :)

Yewna qeweto ke yeno behskerdene; Qewetê Antişî yê Kutleyî (tr.Kutle çekîm kuvvetî)

No qewet zî çend bêsînor vila bibo zî zaf rew kêmî beno. Yanî yew rojgêr(planet) çin a ke tesîrê xo yê nê qewetî dinyaya ma rê bibo. Rojgêra Jupîtera girde zî tesîrê xo heta bireso dinyaya ma beno sifir. Tena tesîrê 2 çîyan est o, ê zî qewetê tîje û yê aşme.

Coka no qewet zî seba astronlojî vîyartbar nîyo!

Tay kesê ke burcê înan eynî yo la şexsîyetê înan zaf cîya yo:

 Sey nimune ma burcê bizêke (Oglak burcu) ra biewnîyê:

Elvis Presley (Muzîsyen), Rod Stewart (Solist), Joseph Stalin (Dîktator), Johannes Kepler (Astronom), Richard Nixon (Serekê ABD'yî), Al Capone (Gangster), Muhammed Ali (Boksor).

Eke ma şexsîyetê nê kesan ra biewnîyê ma vînenê ke yewbînan ra zaf cîya yê, yewî bi mîlyonan rê deyîrî kerdî, yewî bi mîlyonan însanî kiştî. Şima zî derûdorê xo ra çend kesan bîyarê têhet şima ferq kenê.

Tesîrê Forerî

Şima pêro rey-rey vanê; "La no burc tam behsê mi keno" Ney ra psîkolojî de vanê tesîrê forerî(barnum) û ê çîyî ke uca de nusîyayî behsê her kesî kenê. Hema yewna burcî akerê û biwanê şima uca de zî reyna vîvenê ke behsê şima keno. Êyê ke ê çîyan nusenê, haya înan bi nê tesîrî est a û goreyê ci nusenê, zuran kenê.

Nika ez çend taybetmendîyan nusena, hela biewne ez behsê to kena yan ney?

-Ti zaf hes kena/î ke şar pesnê to bido û to ra hes bikero.

-Ti zaf rehet eşkenî/a xo rexne bikerî/a.

-Kapasîteyê to zaf o la ti se bikera zî ti nêeşkena xo rê bikera avantajêk.

-Çend zeîfîyê to zî bibê ti eşkena problemanê xo safî bikera.

-Waştişê to yê cinsîyî cuya to de probleman virazenê.

-Teber ra ti zaf bidîsîplin asenî la eslê xo de ti zî zaf biendîşe yî.

-Rey-rey ti nêzana ke to rastîye kerda yan zî xeletîye.

-Tayê wextan de ti zaf sosyal a rey-rey zî asosyal a.

Ûsn.

Nê cumleyê corênî heme burcan de  yenê nuştene û zaf normal o ke merdim xo zî tede bivîno. La çîyo ke eşkera û rast no yo; astrolojî zurker o.