Enwer Yılmaz

Çend rojnamegerê nêzdîyê hukmatî nê rojan de semedo ke vera nijadperestîya ke Tirkîya de Ereban rê bena vîdeoyêk antê û medya soyale ser ra vila kerdê. Mîyan de parlementerê AK Partî û rojnamegerê ke hukmatî rê xebitîyenê estê.

Video de çend kesî wîna vanê,

- Ayê ke wayîrê îmanî yê yew wicûd ê. Ê wazenê misilmanan parçe bikê.

-Nê rojan de tayê ke vanê ma Tirk ê Ereban rê xeberan danê. Na nijadperestî ya.

-Ma yew tehlûke hîs kenê. Ma lazimtî dîya ke ma sey rojnamegerê Tirkan wîna yew vengdayîş bike.

-Semedo ke se serrî verê cû misilmanî kerdê parçe nika zî qayîlê ma bikê parçe.

-Ma nijadperestî qebûl nêkenê. Ma pêro seypê yê.

-Ma yew milet ê. Miletê ma Tirk o. Wazenê ma çine bikê. Wa kes vera Ereban nijadperestî nêkero.

Rojnamegerî nê çîyan vanê.

Ez peynî ra dest pê bikî. Rast o wa kes vera Ereban û her tewir miletan nijadperestî nêkero. Xora ma Kurdî (Zaza-Kurmanc) hol zanê ke nijadperestî çi ya çi nîya. Ayra yew milet yan zî bawerî rê wexto ke nijadperestî bena seke ma rê bîya. Zerrîya ma qebûl nêkena. Ma zî xo xiraw hîs kenê.

Ez bi xo nijadperestîya ke vera miletanê bînan  bena ra aciz a û red kena. La eke ma Kurdî semedê ziwanê xo kulturê xo micadele bike na nêbena nijadperestî.

Mesela; Tayî estî ke semedê micadeleyê Kurdan o meşru vanê, “Kurdî nijasperetî kenê.” Çi eleqa! Eke merdim semedê estbîyayîşê xo çend çîyan vajo, vera nijaperetî û faşîzmî vengê xo vejo û semedê pawitişê estbîyayîşê xo micadele biko na nijadperestî ya?

Ney…

La raşta ci aya ke Tirkan heta nika miletanê bînan rê kerda, nijadperestî û faşîstî ya. Tabî vatişê ma miletê Tirkî rê nîyo. No sîstemo kemalîst û badê îslamîst înan ardo no hal. Ma vera şaranê bînan nefret nêkenê. La deweleta Tirkîya ke ameya ronayîş bi esasê înkarê miletanê bînan ameya ronayîş. Labelê nifusê nêmeyê nê welatî Kurd ê. Ziwan û Kulturê xo ra durî kewtê û se serîyo ke bi polîtîkayanê asîmîlasyonî û bi muhalemeyê şîdetî yenê îdarekerdiş. Hema zî ziwanê Kurdan de ne bi fermî ne yew perdewerde ne zî ziwanê înan bi resmî amo qebûlkerdiş.

Xora şima halê ma û çi ameya ma ser zanê. Ez wazena nê rojnamegeran rê çend çîyan vajî.

-Gelo hayîya şima Kurdan ra yan çîyo ke ameyo serê Kurdan û muhameleyo ke Kurdan rê beno ra esta?

-Gelo şima qet çend rojî ameyî mîyanê kurdan de gêrayî? Şima înan ra vato “Gelo vera şima kes nijadperestî keno yan ney?”

-Şima çi wazenê?

-Şima qey halê xo ra razî nîyê?

-Dewelete semedê şima çi îfade kena?

-Şima kam ê?

-Derde şima çi yo?

-Şima mird ê veyşan ê?

-Şima re nijadperestî bena yan ney?

-Gelo şima hetanî ewro vera neheqî û zulmo ke kurdan rê bîyê vengê xo veto?

Ney…

Ma baş zanê ke miletê bînî xemê înan de nîyê. Erebî zî xemê înan de nîyê. Çend milyon surîyeyijî ke hê Tirkîya de yê kenê ke înan zî bikê mîlîtanê dewleta xo û bi erzanî tîya de bidê xebitnayîş. Û înan vera Kurdan bikê eskerêk!

Xora erebî cara Kurdan ra hes nêkenê, Başûr û rojavayê Kurdistanî de ma dîyo ke Erebî senî kurdan rê zulum kerdê, kenê û destê înan ra bêro pêrûna Kurdan çîne kenê.

Ma dişmenê Ereban, Farsan û Tirkîan nîyê: La wa ê zî ma rê dişmenetî nêkerê û heqê ma yê ke înan dest nayo ser peyser bidê ma.

Eke şima xora vanê misilman…